Investeringsstrategi

Selskapsfase

Ferd Capital investerer i vekstselskaper og i modne selskaper. Normalt vil dette innebære at selskapet er forbi oppstartsfasen og har bevist at det kan drives lønnsomt. I en tradisjonell fremstilling av et selskaps livssyklus, vil våre investeringer være områdene mot høyre i figuren nedenfor.

alt

Selskaper som er interessante for Ferd Capital vil vanligvis ha kommet så langt i sin utvikling at de har en tydelig og vel-definert forretningsmodell.

 

Størrelse og type investering

Ferd Capital er en aktiv eier av våre porteføljeselskaper. På bakgrunn av dette vil vi ønske at vår investering gir formell rett til å påvirke selskapets utvikling. Vi investerer derfor primært i egenkapital (aksjer).

Vi legger også vekt på å være blant de toneangivende eierne av våre selskaper. Vi vil derfor ha en betydelig andel av aksjene eller stemmene i hvert selskap. Når vi basert på eierandel ikke har full kontroll alene vil vi i privateide selskaper ofte ha aksjonæravtaler som regulerer samarbeidet med andre toneangivende eiere og som gir Ferd en tilstrekkelig grad av innflytelse.

Ferd Capital er videre opptatt av at total avkastning er attraktiv i forhold til investeringens størrelse, medregnet de ressurser som kreves for å evaluere og følge opp investeringen. Vi forventer derfor å investere mellom MNOK 100 og MNOK 1000 per selskap.

 

Karakteristikker ved selskapet

Ferd Capital investerer i mange ulike bransjer, men unngår selskaper hvor verdiskapningen primært er drevet av forhold utenfor selskapets kontroll (for eksempel utviklingen av ulike råvarepriser).

Videre erkjenner vi at nærhet ofte er viktig både for vår forståelse av selskapets utfordringer og for å bygge et godt samarbeidsklima med ledelsen. Vi foretrekker derfor å investere i selskaper som har hovedkontor eller nær tilknytning til Norge eller andre skandinaviske land.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.