Elopak inn i global kampanje for grønn strøm

– Jeg må innrømme at jeg er stolt over at Elopak er første norske deltaker i RE100, et internasjonalt partnerskap av store bedrifter som leder an i overgangen til grønn elektrisitet, sier miljødirektør Kristian Hall i et intervju med Ferdmagasinet.

Partnerskapet Kristian Hall sikter til omfatter innflytelsesrike bedrifter i en rekke land, og samarbeider om å fremme et grønt skifte i energibruken. Dette skjer dels ved at deltakerne forplikter seg til å gjøre eget forbruk fornybart, dels ved å samarbeide om å fjerne hindringer for en generell overgang til grønn energi. I tillegg arbeider RE100 med å utvikle systemer for rapportering og transparens, slik at det skal være mulig å etterprøve påstander om miljøvennlig energibruk.

– RE100 ble lansert under klimauken i New York i 2014, og har siden fått rundt 40 navn på listen over partnere. Blant dem finner man en rekke av verdens ledende selskaper, som for eksempel Ikea, Goldman Sachs, H&M, Johnson & Johnson, Nestlé, Nike, UBS og Philips, sier Hall. Og nå inngår også Elopak, som den første av de store internasjonale emballasjeprodusentene.

Styrke grønt energimarked
Privat sektor i næringslivet står for mer enn halvparten av verdens forbruk av elektrisk kraft. Ved utelukkende å etterspørre kraft fra fornybare kilder bidrar bedriftene i kampanjen til å styrke et voksende grønt energimarked, dette på bekostning av det fossilbaserte.

For Elopaks vedkommende betyr partnerskapet med RE100 at alle konsernets enheter verden over utelukkende skal kjøpe fornybar kraft gjennom sertifikatsystemer som EECS (europeiske opprinnelsesgarantier), REC og I-REC. I tillegg gjelder forpliktelsen alle selskaper der Elopak har mer enn 50 prosents eierandel.

Førti prosent lavere utslipp
– Elopak har allerede i flere tiår investert i å effektivisere energibruken i både kontorer og produksjonsanlegg, og vi har nådd et nivå der mye av innsparingspotensialet er tatt ut. Likevel er elektrisitetsforbruket fortsatt den største kilden til utslipp av klimagass fra vår virksomhet. Ved at vi nå går over til å utelukkende bruke fornybar kraft, kutter vi det totale utslippet vårt med hele førti prosent, sier Kristian Hall. Han understreker at Elopak dermed har tatt et nytt og viktig skritt på veien mot full karbonnøytralitet, som er et definert strategisk mål for konsernet.

– De fleste som arbeider hos Elopak har et personlig miljøengasjement, men en troverdig grønn profil er også et viktig konkurransefortrinn. Stadig mer miljøbevisste forbrukere i et økende antall markeder gjør at drikkevareprodusenter blir opptatt av å levere bærekraftige produkter. Det inkluderer selvsagt også emballasjen, og her scorer drikkekartong allerede i utgangspunktet høyt, sammenlignet med alternativene. Og nå vil altså Elopak kunne dokumentere en ytterligere forbedret miljøprofil, sier Kristian Hall.

Les hele intervjuet i Ferdmagasinet her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.