Byggetrinn 2 overlevert til Aibel

2192.jpg
Aibelbygget i Asker er nå komplett da byggetrinn 2 ble overlevert 15. mai.

15. mai ble andre byggetrinn overlevert og Aibel er nå den største private arbeidsplassen i Asker med plass til over 1.000 ansatte.

Det første byggetrinnet som var hovedbygget til Aibel ble overlevert 1. desember 2011, dette bygget huser nå 750 arbeidsplasser. Nå som nabobygget er ferdig vil Aibel har over 1.000 arbeidsplasser i Asker. Det første byggetrinnet er på 15.000 kvm kontorarealer, mens det andre byggetrinnet er på 5.800 kvm kontorarealer. I tillegg vil Aibel disponere et stort garasjeanlegg på 2 plan fordelt på 336 parkeringsplasser. Totalt er nå Aibelbygget på 28.000 kvm.

Aibelbygget er blitt et pilotprosjekt i forhold til miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM NOR. Som første bygg i Norge er det klassifisert "Very Good", som blant annet innebærer en rekke tekniske tiltak for å holde energi- og vannforbruk nede. Lufttettheten ligger godt under passivhuskravene og oppvarming samt kjøling skjer ved hjelp av 36 energibrønner og varmepumpe. Brønnene brukes også til frikjøling om sommeren, noe som gir stor energibesparelse. Tilstedeværelses-sensorer styrer både ventilasjon og lys. Aibelbygget har også vært nominert til "Årets Bygg 2011".

Tiltakshaver er Ferd Eiendom AS. Skanska Norge AS er totalentreprenør og bygget er tegnet av Jostein Rønsen Arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter AS.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.