Ferd Eiendom har inngått leieavtale med Sophies Minde Ortopedi

  • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\472 Østensjøveien 16\Marked\21 Kommunikasjon\21-02 Markedsføring\3 d\Ø16 - Illustrasjon Fasade med SMO logo - Forside.jpg
  • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\472 Østensjøveien 16\Marked\21 Kommunikasjon\21-02 Markedsføring\3 d\Ø16 - Illustrasjon resepsjon SMO - 07022017.jpg
  • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\472 Østensjøveien 16\Marked\21 Kommunikasjon\21-02 Markedsføring\3 d\Oversiktsbilde_Ø16.jpg

Østensjøveien 16 blir Sophies Mindes nye adresse fra sommeren 2019. Ortopedivirksomheten skal flytte fra Aker Sykehus og inn i skreddersydde lokaler i nybygget til Ferd Eiendom på Bryn/Helsfyr.

Sophies Minde er en totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og har omlag 100 ansatte. Selskapet er et heleid datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF. Leieavtalen er på totalt ca 4.400 kvm i flerbrukerbygget som ligger midt mellom Bryn og Helsfyr T-banestasjon. Eiendommen blir et fullservicebygg som nå blir fylt med publikumsrettet helsevirksomhet i de første etasjene som er utleid. 

Ferd Eiendom er byggherre og har eid tomten siden 2015. Siden den gang er det utviklet et nytt fleksibelt kontorprosjekt på eiendommen på ca 11.000 kvm. Eiendommen blir et fullservicebygg med café, bedriftsrestaurant, takterrasse, felles resepsjon, garderober og møterom.

Ferd Eiendom er godt forberedt på byggingen, og har inngått en totalentreprisekontrakt med BetonmastHæhre. Eksisterende bygg vil bli revet i disse dager og nybygget ferdigstilles i Q2 2019.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.