Johan H. Andresens grønne tanker på Future Day 2013

  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\123_KIL-6445_.jpg
  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\116_KIL-6398_.jpg
  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\118_KIL-6336-2_.jpg

Skanska Norge hadde invitert 300 deltagere hovedsakelig bestående av næringslivsledere, kommunale og fylkeskommunale ledere, eiendomsutviklere, investorer og til konferansen Future Day den 13. november. Konferansen satte søkelyset på morgendagens grønne løsninger innen bygg og anlegg, med spesiell vekt på temaene bærekraft, livsløp og handlefrihet. Målet med konferansen var å øke forståelsen for hvorfor det er viktig å tenke grønt når bygg skal bygges og byer utvikles.

Grønne incentiver

En engasjert Johan H. Andresen bidro i en dialog med adm. direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen om incentiver for å velge grønne løsninger. Samtalen mellom Andresen og Nicolaisen ble ledet av programleder Haddy N’jie.

Andresen redegjorde for Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, noe som Ferd Eiendom har tatt på alvor. Ikke minst er dette praktisert ut gjennom arbeidet med Aibelbygget i Asker, og utviklingen av boligprosjektet Tiedemannsbyen på Ensjø; to prosjekt Ferd er fornøyd med å ha realisert sammen med Skanska. Videre fortalte Johan H. Andresen om Ferds offensive innstilling til det å se forretningsmuligheter i problemer vårt felles samfunn står overfor, hvor hele byggenæringen må bidra hvis vi skal klare å redusere bygningers negative klimapåvirkning.

Ferd Eiendom ønsker å være en ambisiøs og ansvarlig utbygger som ønsker å gå foran og være stolte av de prosjektene vi gjennomfører, sa Johan H. Andresen videre. Men for at det skal monne slik at bransjen følger etter må det komme overordnede incentiv som gir grønne prosjekt noen fordeler. Dette kan være lavere byggegebyr, kortere behandlingstid, skattemessige fordeler mv. Det må lønne seg å opptre miljøvennlig.

Johan H. Andresen sa videre at det de siste årene vært en markedsdrevet konkurranse om å gå lenger enn forskriftskravene, og flere har hatt et ønske om å bygge pilotbygg.  Enda strengere forskriftskrav kan kalles en regulering til bærekraft, men det er ikke helt ubetenkelig. Hvis kravene blir for omfattende og rigide vil trolig flere eksisterende bygg ikke rehabiliteres og miljøgevinsten reduseres. Det må ligge gode nok incentiv til at markedet styrer seg selv, potensialet  for å miljøeffektivisere den eksisterende bygningsmassen er enormt  - så her ligger en stor miljømessig oppside som ikke må bremses av for offensive byggekrav, avsluttet Johan H. Andresen.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.