Lundin Norways nye hovedkvarter i Strandveien 4–8 klart for innflytting

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\preview3BV005FO.jpg

Overlevert nøyaktig til avtalt tid: 14. august kunne representanter for Ferd Eiendom, leietaker Lundin Norway og entreprenør Seltor Gruppen undertegne overtakelsesprotokoll i Strandveien 4–8 på Lysaker. Det skjedde i representasjonsområdet i oljeselskapets nye norske hovedkontor, strategisk plassert i et av Norges mest sentrale knutepunkter.

I forbindelse med overtakelsesseremonien understreket representanter for eier og leietaker såvel som entreprenør og arkitekt at et godt og konstruktivt samarbeid hadde vært avgjørende for å få en omfattende og kompleks ombyggingsprosess vel i havn på kort tid.Bygget er totalrehabilitert og oppgradert til tipp topp moderne standard, det hele gjennomført i løpet av rundt et år.

Store forandringer

Strandveien 4–8 er et bygningskompleks påbegynt i 1985 og siden utvidet i flere omganger. Fasaden er i god stand og i alt vesentlig uendret, men innendørs er det skjedd store forandringer. Bygget er totalrehabilitert med utforming tilpasset leietakers ønsker og behov. Mot Strandveien ligger et oppgradert inngangsparti med resepsjon og representasjonsområde, mens kontoretasjene har fått en blanding av cellekontorer, kontorlandskap, stillerom og arealer med sosiale funksjoner. Sentralt i bygget ligger et stort, langsgående glassoverbygd atrium som tidligere var et rent inngangs- og trafikkareal, men som nå vil romme blant annet kantine i direkte tilknytning til et stort møtesenter.

Eget bygg for Lundin

Lundin gjennomfører innflyttingen medio september og ser frem til å samle alle ansatte i eget bygg på Lysaker.

Strandveien 4–8 har en svært god beliggenhet på trafikknutepunktet Lysaker, med idyll ut mot Lysakerelven på én side, og god eksponering mot E18 og trafikken til og fra Oslo på en annen. Bygningskomplekset ble kjøpt av Ferd Eiendom sommeren 2013; direktør Carl Brynjulfsen, prosjektsjef Jacob Aars-Rynning, forvaltningssjef Jarle Mork og markedssjef Silje Strøm utgjør teamet som har håndtert prosjektet for forretningsområdet.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.