Tiedemannsbyen blir det mest miljøvennlige boligprosjektet i Oslo

2017.jpg
2018.jpg
Figur: Illustrasjon av fremtidig biovarmeanlegg i Tiedemannsparken med bruk av den verneverdige skorsteinen. Bioanlegget vil bli godt tilpasset i den nye Tiedemannsparken
Ferd Eiendom har fått fritak fra tilknytningsplikten til fjernvarme, og kan produsere miljøvennlig bioenergi til Tiedemannsbyens 1400 boliger.

- Første prosjekt med fritak fra tilknytningsplikten til fjernvarme
Boligprosjektet Tiedemannsbyen med 1400 boliger har som første prosjekt i Oslo fått fritak fra kravet om fjernvarmetilknytning.

Muligheten for fritak følger av at Oslo kommune i en ny vedtekt åpner for å kunne fravike kravet om tilknytningsplikten til fjernvarme der alternative løsninger kan dokumenteres å være like eller mer miljøvennlig enn fjernvarme. Vedtekten er en del av Oslo kommunes strategi for et bedre klima.

Da J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik startet opp på midten av 60-tallet på Ensjø ble det bygget en varmesentral. Etter at tobakksfabrikken la ned produksjonen for om lag 3 år siden er varmesentralen bygget om fra en oljefyrt sentral til en moderne biovarmesentral med miljøvennlig pellets som energikilde. I motsetning til fossilt brensel er pellets et rent naturprodukt som inngår i naturens kretsløp.

I dag leverer biovarmesentralen energi midlertidig til de eksisterende næringsbyggene på Tiedemannseiendommen. Denne sentralen skal nå også levere permanent varme og varmtvann til boligene i Tiedemannsbyen. Boligene i Tiedemannsbyen vil få en meget god energiattest – både energikarakter - og oppvarmingsmerke.

Se også nyhetsmelding på Plan-og bygningsetatens hjemmeside

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.