Vestre Billingstad, Asker

Under utvikling i Asker

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\Revidert illustrasjon Bergervn.jpg

1650 nye boliger, rundt 450 av disse i regi av Ferd Eiendom: Utbyggernes planforslag for Veste Billingstad er behandlet for første gang i Asker bygningsråd.

Ferd Eiendom planlegger å utvikle boliger i området nær Neselva. Vi har ambisjoner om et variert og mangfoldig boligområde med gatetun, parker, felleshager, ballbaner og lekeplasser. Særlig ivaretakelse av Neselva ligger som en del av planene, hvor fiskens vilkår er spesielt hensyntatt. Mens området utvikles og reguleres leier vi ut bygget til kontorvirksomhet frem til 2022. 

Thorbjørn Barrett Sele
Kontaktperson
Thorbjørn Barrett Sele
Prosjektdirektør
E-post
tbs(a)ferd.no
Mobil
48 13 46 51

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.