Ensjøveien 3-5, Oslo kommune

Under utvikling, Ensjø

  • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\454 Ensjøveien 3 og 5 AS\Marked\21 Kommunikasjon\cam7_low.jpg
  • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\454 Ensjøveien 3 og 5 AS\Marked\21 Kommunikasjon\cam13_low.jpg

Det er igangsatt en omregulering fra industri til boliger og næring i Ensjøveien 3-5.  I planen skal det tilrettelegges for ny gang- og sykkelforbindelse gjennom planområdet i tråd med VPOR for Ensjø.

 

Det planlegges for ny bebyggelse sammensatt av flere volumer som muliggjør en stor variasjon i leilighetstyper samtidig som boligene får gode skjermede utearealer.Det planlagt en sammenhengende fasade med innslag av næringsarealer mot Ensjøveien for å styrke den urbane gatestrukturen. All parkering er planlagt i underjordisk parkeringsanlegg. Den foreslåtte bebyggelsen innpasser seg regulerte høyde på omkringliggende tomter og nytt areal utgjør ca. 16.900 m2.

Endelig beslutning om bebyggelse vil bli behandlet i reguleringssaken som innsendes til Plan- og bygningsetaten.

Tiltakshaver er Ensjøveien 3-5 AS, Strandveien 50, pb 34, 1324 Lysaker.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.