About Ferd Capital

Ferd Capital har tre investeringsmandater: unoterte selskaper, børsnoterte selskaper og special investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. Ferd Capital kan investere i ulike situasjoner – fra modne selskaper med behov for snuoperasjon til vekstselskaper med behov for profesjonalisering og ny kapital. Hoveddelen av investeringer vi gjør er derimot i sterke selskaper som vi kan gjøre enda bedre gjennom å være en god eier. Vi har ingen fondsstruktur, og har dermed fleksibilitet med hensyn til eierhorisont. I de privateide eller børsnoterte selskapene hvor vi har en betydelig eierpost er vi en langsiktig og aktiv investor med utgangspunkt i Ferds verdigrunnlag og fortrinn.

Vi har gode erfaringer fra å eie virksomheter sammen med en eller flere partnere. I våre partnerskapsinvesteringer vektlegger vi at partene er enige om strategisk retning for virksomheten. Vår fleksibilitet gjør at vi har få absolutte krav til struktur og innflytelse, men som et utgangspunkt ønsker vi en balansert fordeling av beslutningsmyndighet og adgang til å realisere vår investering.

Ferd Capital prioriterer investeringer i selskaper hvor vi har relevant kompetanse. Frem til endelig investeringsbeslutning gjennomfører vi et omfattende evalueringsarbeid med egne og eksterne ressurser. I denne fasen forsøker vi å forstå alle viktige verdidrivere og risikofaktorer for selskapet. Teamet i Ferd Capital består av personer med operativ erfaring fra aktive eierfond, industri, forretningsutvikling, finans og strategisk rådgivning.

Porteføljen besto ved utgangen av 2016 av 10 investeringer, hvor Elopak er den største enkeltinvesteringen.

Click here for more informasjon about our portofolio companies

 

Subscribe to publications

If you would like to receive the Ferd Magazine (Norwegian) and/or annual and six-monthly reports when they are available, please complete the form below .

Financial reports
Email
News thru rss
Ferdmagasinet
Post Email
First name *
Last name *
Company *
Email *
Address *
Postal code / City *
* Required fields

Unsubscribe

If you wish to cancel your subscription, please send an e-mail to oppsigelse@ferd.no

All information will be treated in confidence. For further information please see Ferd's privacy policy.