Aibelbygget, Asker - Solgt

  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\aibel.jpg
  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\aibel2.jpg

Askers beliggenhet, lett tilgjengelig fra både øst og vest gir gode muligheter for kontormarkedet. Ferd Eiendom har tro på området fordi bedriftene vil tenke på de ansattes reisetid ved nyetableringer og flytting. Her er et flott tilbud og valgmuligheter, derfor vil Ferd Eiendom kunne bistå flere bedrifter som velger seg nybygg i Asker i tiden fremover. Dette prosjektet er bygget for Aibel som leietaker, i regi av Ferd Eiendom. Prosjektet ble solgt i første kvartal 2013.

Bygget er oppført av Ferd Eiendom som byggherre og ble ferdigstilt i to etapper med overtakelse desember 2011 og mai 2012. Oljeserviceselskapet Aibel AS leier hele bygget.

Totalt er bygget på til sammen ca. 21.000 kvm med kontor/lager og ca. 8.000 kvm parkering. Første byggetrinn har energiklasse B og siste byggetrinn energiklasse A. Byggetrinn 1 er BREEAM-sertifisert med score "Very Good".
 

Subscribe to publications

If you would like to receive the Ferd Magazine (Norwegian) and/or annual and six-monthly reports when they are available, please complete the form below .

Financial reports
Email
News thru rss
Ferdmagasinet
Post Email
First name *
Last name *
Company *
Email *
Address *
Postal code / City *
* Required fields

Unsubscribe

If you wish to cancel your subscription, please send an e-mail to oppsigelse@ferd.no

All information will be treated in confidence. For further information please see Ferd's privacy policy.