Ferd Invest: 2005 - Mer fokus mot indeks

566.jpg
Direktør Jan Harald Henriksen i Ferd Invest og porteføljeforvalter Gaute Garshol
Gjennom de siste årene har Ferd Invest, i likhet med de andre forretningsområdene, blitt målt mot et fast avkastningskrav. Med bakgrunn i den volatile utviklingen som har preget Oslo Børs gjennom den samme perioden har konsernet funnet det mer hensiktsmessig å måle forvaltningen relativt mot en indeks fremover. Dette er i tråd med hvordan de fleste sammenlignbare forvaltningsmiljøene i Norge opererer, kommenterer analytiker Trond Solberg i Ferd Invest.

Ved utgangen av oktober hadde Ferd Invest en portefølje på 1,45 milliarder kroner. Det er med andre ord ingen ubetydelig del av de samlede verdiene i Ferd direktør John Harald Henriksen og Trond Solberg har ansvaret for å forvalte.

- Kraftige svingninger i aksjemarkedet vil gi store utslag for vårt forretningsområde, og vi har dermed bidradd sterkt til at resultatene for Ferd totalt har variert så kraftig som de har gjort, sier Trond Solberg.

Nye avkastningsmål
Et fast avkastningskrav vil på lang sikt reflektere børsens utvikling, men det er et lite hensiktsmessig styringsverktøy for å måle årlige prestasjoner.

- Den nye strategien for Ferd Invest endrer dette. Fra 2005 vil vi bli målt i forhold til et utvalg av de større selskapene på Oslo Børs - de som inngår i benchmarkingindeksen OSEBX, sier Solberg.

Målet for Ferd Invest vil bli å oppnå bedre resultater enn indeksen. Dette innebærer at fokus kan flyttes fra markedstiming og over mot selskapsanalyse.

Oppdage muligheter
- Vår fremste styrke skal være å investere langsiktig i unike selskaper med gode vekstmuligheter. Vi skal ha et skarpt blikk for selskaper med sterk og visjonær ledelse, skarp profil og fokus på å skape aksjonærverdier, sier Solberg. Han mener dette er en riktig porteføljestrategi for Ferd Invest, ikke minst siden Ferd har langsiktighet som erklært verdi.

I tillegg til det relative avkastningsmålet har Ferd Invest også fått et risikomål å styre etter, med et avvik fra referanseindeksen innenfor nærmere definerte grenser som akseptabelt i to av tre år.

- Dette gir oss en ganske vid ramme til å satse på selskaper med stort potensial men samtidig med mer enn gjennomsnittlig risiko. Evnen til å ta selskapsspesifikk risiko er da også en forutsetning for å kunne gjøre det bedre enn indeksen, sier Solberg.

Flere bransjer
På grunn av risikostyring krever overgangen til et relativt forvaltningsmadat at investeringsuniverset utvides bransjemessig. Hittil har Ferd Invest konsentrert seg om bedrifter innenfor finans, helse, konsum og teknologi - bransjer som historisk har hatt god avkastning og passet godt inn i den langsiktige demografiske utviklingen i Norge. Selskaper i energisektoren utgjør imidlertid hele 35 prosent av alle som inngår i den norske referanseindeksen OSEBX. For å redusere risikoen og øke avkastningspotensialet vil det dermed være aktuelt å gjøre investeringer i denne sektoren, og kanskje også i andre sektorer som har en viss tyngde i indeksen.

Utenlandsporteføljen
Markedssynet vårt for 2005 tilsier at det vil være bedre avkastningsmuligheter i utlandet enn i Norge. Eksponeringen i utlandet som gjøres gjennom aksjefond vil derfor øke til 30 prosent av porteføljen i forhold til dagens 20.

- Utenlandske selskaper har en mer stabil utvikling enn norske, som er preget av høy volatilitet, sier han - men legger til at Ferd Invest uansett vil arbeide på et område preget av psykologiske faktorer og uforutsigbare begivenheter.

- Så vi vil nok også i fremtiden bidra til at bunnlinjen for Ferd svinger fra år til år, sier Trond Solberg.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.