Ferd Invest satser nordisk

945.jpg
Alexander Miller, direktør i Ferd Invest
Fra norsk og svensk til nordisk: Ferd Invest har utvidet investeringsuniverset med danske og finske børsaksjer – og samtidig slått sammen sine aksjeporteføljer til én.

Frem til årsskiftet har Ferd Invest operert med tre adskilte porteføljer: Én for aksjer notert på Oslo Børs, én for svenske børsaksjer, og én for aksjer i nordiske små og mellomstore bedrifter.

– Vi opplevde det imidlertid som stadig mer unaturlig å se bort fra børsene i København og Helsingfors, så jeg er glad for at også disse nå er kommet inn i vårt investeringsmandat, sier Alexander Miller, direktør for Ferd Invest.

Én portefølje
Sammenslåingen av tre separate porteføljer til én felles nordisk betyr at også Ferd Invests definerte mål er endret: Fra å skulle slå indeksene som svarer til hver av de tre porteføljene måles resultatene nå opp mot en samlet nordisk indeks.

– Dermed får vi mer å spille på, både når det gjelder å plukke gode enkeltaksjer og strategisk posisjonering overfor bransjer og markedstendenser – og full fleksibilitet i hvor vi velger å satse, sier Miller. Han legger til at dette er viktig fordi de nordiske børsene har ulik karakter, og dermed reagerer ulikt på skiftende tider og trender.

– Ved å se dem under ett kan vi nå utnytte mulighetene mer effektivt. Dette øker potensialet for å oppnå høy totalavkastning over tid, sier han.

Større univers, færre investeringer
Omleggingen innebærer ikke så store endringer i Ferd Invests arbeidsmåte. Fortsatt vil forretningsområdets tre medarbeidere overlappe hverandre i det meste – ut fra tanken om at det er lettere å klekke gode ideer når alle sitter på den samme informasjonen, og dermed kan bygge videre på hverandres tanker og forslag.

– For hver aksje vi velger å investere i analyserer vi riktignok mange selskaper, og antallet øker ytterligere med et utvidet investeringsunivers. Til gjengjeld skal vi redusere det totale antallet investeringer fra i overkant av 30 til mellom 10 og 20. Og det er oppfølgningen av de selskapene vi eier aksjer i som krever mest arbeid, sier Alexander Miller – som derfor ikke regner med at det utvidede investeringsmandatet vil kreve nyansettelser.

– Dessuten har både porteføljeforvalter Gaute Garshol og jeg selv arbeidet mye med nordiske aksjer i tidligere jobber, så vi har allerede den nødvendige finske og danske kompetansen i huset, legger han til.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.