Halvårsrapport 2003

Ferd Invest fikk et driftsresultat i første halvår 2003 på NOK 93 mill. mot NOK -179 mill. i tilsvarende periode året før. Verdien av Ferd Invests aksjeportefølje ved utgangen av første halvår 2003 var NOK 949 mill. mot NOK 862 mill. ved inngangen til perioden. Avkastningen på den norske aksjeporteføljen i første halvår var 11,1%. På den utenlandske aksjeporteføljen var avkastningen 11,4% målt i NOK.

Ved inngangen til 2003 var det sterk usikkerhet knyttet til utviklingen i aksjemarkedene. Gjennom første halvår er usikkerhetsmomentene blitt redusert. Dette sammen med lavt rentenivå, gode selskapsresultater og bedre makroøkonomiske utsikter gjør Ferd Invest mer positiv til forventet markedsutvikling i annet halvår 2003.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.