I pluss på aksjer

2135.jpg
I pluss for femårsperioden under ett: Lars Christian Tvedt (venstre), Alexander Miller og Gaute Garshol.
Ferd Invest har kommer ut pent i pluss med sine nordiske aksjeinvesteringer, de fem siste årene sett under ett. Få andre aktører i markedet kan si det samme.

– Det er hyggelig å kunne fastslå at vi leverer positivt resultat i absolutte tall. I tillegg har vi I fire av fem år – 2010 var unntaket – nådd vårt definerte mål. Det vil si å oppnå bedre avkastning enn markedet generelt, beregnet ut fra en vektet nordisk indeks, sier Alexander Miller, direktør for Ferd Invest.

Per 31. oktober hadde forretningsområdet en total avkastning på tolv prosent over en femårsperiode. Beste norskregistrerte fond med nordisk portefølje gikk i samme tidsrom fem prosent i minus. Også alle de nordiske børsene hadde røde tall, med et gjennomsnittlig fall på 17,6 prosent. Ferd Invest fortsatte forøvrig å gjøre det bra også i de to siste månedene av 2011, og havnet for året under ett likt med indeksen.

Tro mot strategi
– Med unntak av det turbulente året 2008 har vi kunnet være tro mot vår strategi gjennom hele femårsperioden. Det vil si at vi prøver å plukke ut gode enkeltselskaper med høy innovasjonsevne, gode produkter rettet mot markeder med vekstpotensial, og ikke minst, dyktig ledelse. Over tid mener jeg at dette gir bedre uttelling enn forsøk på å forutsi generelle markedstrender, sier Alexander Miller. Han understreker at det likevel er viktig å være ydmyke overfor at investeringer i enkeltaksjer er et område med mange uforutsigbare faktorer, og at heller ikke Ferd Invest lykkes hver gang.

– Investeringene som har gitt tap har imidlertid vært av relativt beskjeden størrelse, mens de store har gått bra. Dermed er totalresultatet blitt brukbart, sier Alexander Miller.

Suksess med gammel kjenning
Det er særlig to av selskapene Ferd Invest har satset på de siste par årene som har bidradd til dette. Det ene er Axis Communications, et svensk IT-selskap som har spesialisert seg på intelligente digitale overvåkningssystemer; det andre norskbaserte Tomra – for de fleste mest kjent for panteautomater for flasker og bokser.

– Dette er et lønnsomt forretningsområde med god vekst, men det virkelig store potensialet ligger i den delen av virksomheten som drives under navnet TiTech, og er verdensledende innenfor automatisk avfallssortering. TiTech er forøvrig et selskap som ble initiert av Elopak, videreutviklet av Ferd, og solgt til Tomra i 2004, forteller Alexander Miller.

Les hele saken i Ferdmagasinet 4-2011.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.