Muligheter i krisetid

1445.jpg
Team klar for nye investeringer: Alexander Miller, Lars Christian Tvedt og Gaute Garshol.
Dårlige tider i aksjemarkedet – men Ferd Invest har gjort det bedre enn samtlige svenske og praktisk talt alle norske aksjefond. Og nå åpner det seg store muligheter for gode kjøp i krisens kjølvann.

 – Tidenes nedtur på børsen skaper et eventyrlig potensial for investeringer i underprisede selskaper. Dette er en mulighet man kanskje bare opplever én gang i livet!

Alexander Miller, direktør for Ferd Invest, er definitivt ikke blant dem som depper over tilstanden i aksjemarkedet. Ferd er i en god finansiell situasjon, med lite gjeld og solid likviditet – og dermed godt posisjonert for å utnytte mulighetene. I tillegg kan Miller finne trøst i utviklingen for både den svenske og den norske aksjeporteføljen han har ansvaret for.

– Riktignok har vi, som andre investorer, opplevd at papirverdier er blitt borte. Men hvis vi sammenligner oss med aksjefond, så slår vi samtlige svenske, og er blant de to til tre beste i Norge, sier han.

Dermed har Ferd Invest med solid margin oppfylt sitt definerte mål, som er å slå hovedindeksen på Oslo Børs.

Relativt avkastningsmål
Avkastningsmålet i forretningsområdets investeringsmandat er med andre ord relativt, samtidig som det er en forutsetning at hele kapitalen til enhver tid skal være plassert i aksjemarkedet. Dette gjelder selv om man forutser en generell børsnedgang, og det dermed kunne være fristende å selge seg ut for å plassere pengene på annet vis.

– En slik tilbaketrekking fra aksjemarkedet ville forutsette en omallokering av kapital til forretningsområder i Ferd som investerer i andre aktivaklasser. Og dette er en beslutning som eventuelt treffes i konsernledelsen, sier Miller – som bedyrer at han ikke synes det er stressende å skulle være fullinvestert i et marked hvor nær sagt samtlige aksjer raser.

– Etter noen år i bransjen blir man nokså immun, enten man ser svimlende papirverdier komme eller gå. Dette er noe man må forholde seg profesjonelt til, sier Miller, selv om han må innrømme at jobben er morsommere i oppgangstider.

Når trendene snur
Og oppgangstidene kommer tilbake, det er Miller sikker på. Men først må det generelle gjeldsnivået ned.

– Aldri har privatpersoner, selskaper og til dels også stater vært så høyt belånt. Dette har gitt banker og finansinstitusjoner en historisk høy inntjening og børsverdi. Samtidig har de tatt altfor mye risiko, i tillegg til at de gjorde mye annet som ikke var så lurt. Slik ble finansnæringen selve drivkraften i børsboblen, slik IT-industrien var det i boblen som sprakk i 2000, sier Alexander Miller.

Bunnen – eller videre ned?
Nå er altså også finansboblen sprukket, og bankenes gylne æra over, i hvert fall for denne gangen. Det store spørsmålet blir da hvor lang tid det tar før skadevirkningene i økonomien begynner å leges, og nedgangstrendene snur.

– Det kan hende at aksjekursene fortsatt skal et stykke ned. Stadig flere land konstaterer nå at de er inne i en resesjon, og mange bedrifter og kanskje også nasjonale økonomier har trolig nye ubehagelige overraskelser å komme med – med flere sjokkbølger, konkurser og børsfall som resultat, sier Miller.

Han mener likevel at tidspunktet nærmer seg for å gjøre nye investeringer. Det er uansett vanskelig å treffe bunnen helt presis. Poenget er at aksjer nå kan handles billig, og at potensialet er enormt så lenge man satser på selskaper med styrke til å overleve nedturen.

– Når pessimismen er som størst; når det er vanskelig å få øye på noen som helst god grunn til å kjøpe aksjer – da kan man gjøre de virkelig gode kjøpene, sier Alexander Miller.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.