Når markedet tar feil…

lars_christian.png

Lars Christian Tvedt, porteføljeforvalter i Ferd Invest, er lite imponert over det gamle børsordtaket ”markedet tar aldri feil.” – Noen av de virkelig gode investeringene våre har vi gjort på tvers av markedets vurdering, sier han.

Hovedstrategien for Ferd Invest er å plukke ut gode enkeltselskaper med høy innovasjonsevne, høye inngangsbarrièrer, gode produkter rettet mot markeder med vekstpotensial, og ikke minst, med dyktig ledelse.

 – Problemet er at slike selskaper vanligvis er høyt verdsatt allerede, det er flere enn vi som ser kvalitetene. Den store verdistigningen kommer derfor normalt når det skjer noe uventet. Men noen ganger er det likevel mulig å oppnå stor gevinst uten at det skjer noe spesielt, sier Lars Christian Tvedt.

Underpriset

Han understreker at en aksje kan være underpriset av mange mulige årsaker. En av de mest interessante er tilfellene hvor en relativt liten del av selskapet får ufortjent mye oppmerksomhet i negativ retning.

 – For å finne disse tilfellene er det ikke tilstrekkelig å være regnemester, man må i tillegg ha en følelse for hva som rører seg i markedet og hvordan aktørene tenker. Dette fordrer en slags musikalitet som gjerne kommer etter noen år i bransjen, sier han.

Enzymer og skogsindustriprodukter

To ferske eksempler har bidratt til den gode utviklingen i Ferd Invests portefølje i 2012 og 2013: Danske Novozymes og svenske Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) er begge etablerte og veldrevne bedrifter, som Tvedt har hatt et hovedansvar for å følge de siste årene. Det første er en lønnsom og raskt voksende internasjonal storprodusent av enzymer til bruk i både produksjonsprosesser og produkter, mens SCA er et ledende globalt foretak med produkter innenfor personlig hygiene, tørkepapir, trykkpapir og trelast.

 – Begge selskapene hadde imidlertid ett produktområde som trakk lønnsomheten ned: Novozymes leverer enzymer til produksjon av biodrivstoff, mens flere rapporter på et tidspunkt trakk utsiktene for produktkategorien i tvil. Og SCAs skogsindustriprodukter sto for 20 prosent av omsetningen, men bare ti prosent av inntjeningen, forteller Tvedt.

 Dette var forhold som førte til uforholdsmessig lave aksjekurser for begge selskaper. Mange investorer solgte seg ut, i Novozymes var det i tillegg flere som posisjonerte seg for ytterlige kursfall ved å selge aksjen short, noe som i seg selv kan forsterke en nedadgående trend.

Multippelekspansjon

Ferd Invests vurdering var imidlertid at forhold som negative medieoppslag, og manglende forståelse av virksomheten, dessuten feil fokus hos enkelte analytikere, bidro til en generell overreaksjon på utviklingen innenfor et begrenset område av virksomheten, og at dette var de viktigste driverne bak kursfallet.

 Og etter hvert ble det flere enn Ferd Invest som fikk øynene opp for kvalitetene i selskapene. Dermed begynte børskursen å stige igjen. Resultatet var henholdsvis 15 og 30 prosents meravkastning fra aksjene ble kjøpt til annen halvdel av juni.

 – Vi fikk en kraftig multippelekspansjon, som er et faguttrykk for at for eksempel forholdet mellom pris og bokførte verdier øker. Også andre selskaper har opplevd en betydelig multippelekspansjon i perioden, men når den er så kraftig som her tyder det på at vurderingene vi gjorde var riktige, sier Lars Christian Tvedt.

 Les hele artikkelen i Ferdmagasinet her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.