Nu går alt så meget bedre...

I Ferd Invest er tunge dager og røde tall byttet ut med brede smil og kursoppgang.

Som man kan se av grafen nedenfor har Invest oppnådd en avkastning på NOK 350 mill. eller 39% pr. utgangen av november. Det har med andre ord vært usedvanlig hyggelig å være aksjeeier de siste månedene. Vi trenger ikke å gå lenger tilbake enn til mars for å huske at stemningen var en helt annen. Da trodde man at verdensøkonomien skulle forverres ytterligere og aksjemarkedene skulle falle videre.

I Ferd Invest prøver vi å tenke motsyklisk ved å kjøpe aksjer når de er billige og selge dem når de er dyre. Vi var derfor fullinvestert i aksjer da det så mørkest ut. Selv om vi må påpeke at vi fortsatt ikke har tatt igjen tapene fra 2001 og 2002, ser det ut til at vi foretok et riktig strategivalg i vinter. Årsaken til at vi, i motsetning til mange andre aksjeinvestorer, kan operere motsyklisk er at konsernet har bestemt at vår portefølje skal være 100 prosent egenkapitalfinansiert. Invest har derfor ikke en underliggende kontantstrømsrisiko. Det vil si at vi har ikke trengt å selge aksjer til lave kurser for å betale renter og avdrag til en lånegiver. Vi har gjennom våre rammer anledning til å være langsiktige og "sitte gjennom" dårlige tider.

Invests portefølje består nå i hovedsak av 17 norske børsnoterte selskaper hvorav Storebrand og Orkla er de største postene samt 11 utenlandske aksjefond. Tredje kvartalstallene til de børsnoterte selskapene som har blitt presentert den senere tiden viser at flere av selskapene i porteføljen vår igjen kan vise til vekst og bedrede marginer. Aksjeinnehavet vår i Voice ASA ble solgt i september for ca. NOK 90 millioner. Midlene er ennå ikke reinvestert, men vi vurderer fortløpende nye investeringer både i form av nye selskaper og økt eierandel i dagens portefølje.

Basert på gode makrotall og sterke selskapsresultater den senere tiden legger vi til grunn en fortsatt positiv makroøkonomisk utvikling. Dog forventer vi ikke at aksjemarkedene skal fortsette den sterke utviklingen fra de siste månedene.

John Harald Henriksen og Trond Solberg

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.