Ny leder, tydeligere kurs

1049.jpg
Alexander Miller, direktør i Ferd Invest
Ferd Invest har fått ny leder, rekruttert internt: Alexander Miller har nylig overtatt ansvaret for Ferds finansielle investeringer i aksjemarkedet. Han har planer om enkelte endringer i investeringsstrategi og i måten forretningsområdet arbeider.

– Vi skal bli tydeligere på hvordan Ferd Invest forvalter aksjer og hvilken tilnærming vi har til markedet. Vi fikk nytt mandat i begynnelsen av året; nå er vi et nytt team som vil utføre arbeidet på en litt annen måte sier, Alexander Miller, ny direktør for Ferd Invest.

Slå børsen
Selve målet er forøvrig i prinsippet enkelt nok: Ferd Invest skal år for år oppnå en avkastning som slår indeksene på børsene i Oslo og Stockholm. Miller mener at dette målet best kan nås gjennom å følge klare investeringskriterier og en overordnet innfallsvinkel til markedet.

– Ingen kan følge med over alt og til alle tider. Man må velge hva slags investor man vil være, og vi har valgt å legge hovedvekten på aksjer i veldrevne norske og svenske selskaper med potensial for å gjøre det godt over tid, sier han. Ferd Invest satser derfor primært i selskaper der utviklingen bestemmes av faktorer selskapet selv er herre over, fremfor bedrifter der uforutsigbare forhold som konjunkturer, oljepris eller vekstkurvene i Kina er avgjørende for resultatet.

Unike selskaper
– Vi ser dessuten etter selskaper som er unike på en eller annen måte. Det kan være fordi det har en ledende posisjon, et unikt produkt, eller gjerne begge deler. Dette er selskaper det ikke er så lette å kopiere, og som kan ta ut høyere priser i markedet, og dermed oppnå bedre lønnsomhet. Slike selskaper er hva jeg vil kalle typiske Ferd-investeringer, sier Alexander Miller.

– I korthet går filosofien ut på å kjøpe unike selskaper til en fornuftig pris, legger han til.

Formaliserte kriterier
Ferd Invest er for tiden i gang med å utarbeide et sett mer formaliserte investeringskriterier. Her videreføres, forsterkes og tydeliggjøres den linjen forretningsområdet har valgt å følge.

– Vi skal bli sett på som en god aktør, først og fremst fordi vi oppnår høy avkastning over tid, men også fordi vi fokuserer på aksjer i selskaper som er i stand til å skape varige verdier og sette tydelige spor – i tråd med Ferds egen visjon, sier Alexander Miller.

Men om dette er hovedlinjen i Ferd Invests investeringsstrategi, så har man likevel fleksibilitet til å utnytte en og annen god mulighet som dukker opp, selv om det ikke er noen typisk Ferd-investering.

– Målet er jo å slå børsen år for år. Da kan det bli nødvendig å skumme litt fløte av noen kortvarige oppganger også, sier Alexander Miller.

Attraktiv arbeidsplass
Han er ellers opptatt av at Ferd Invest skal øke antall medarbeidere – som i øyeblikket er nede i to, Miller inkludert. Det gir for liten kapasitet til å følge både det norske og svenske markedet.

– Vi har akkurat ansatt en tredje mann på teamet som porteføljeassistent, og han begynner senest 2. januar 2008. Det er interessant å merke seg at vi fikk rundt 70 søkere til den nye stillingen. Dette er en klar indikasjon på at Ferd og Ferd Invest er en spennende og attraktiv arbeidsplass, sier Alexander Miller.

Alexander Miller (40)
Stilling:
Direktør for Ferd Invest
Tidligere erfaring: Portefølje-forvalter i Ferd Invest fra 2006; syv år i Terra Fondsforvaltning som investeringsdirektør og administrerende direktør (1997–2000, 2002–2006); partner i Aker RGI, Aker invest (2000–2002), porteføljeforvalter i Vesta Forvaltning (1994–1997), analytiker i A.G. Edwards (USA, 1993–1994)
Utdannelse: MBA fra University of Wyoming (1993); autorisert finansanalytiker AFA fra NHH (1999)
Sivil status: Gift med Kristina. To barn; Teodor, snart tre år; Felix, født i juli i år
Utenom jobb: Spiller fotball, liker å løpe og gå på ski. Leser mye om aksjemarkedet, psykologi og amerikansk historie

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.