Resultater pr 3. kvartal Ferd Invest

Resultatene så langt i 2013 har vært gode for Ferd Invest. Også akkumulert for de siste fem årene har teamet lyktes godt med å skape både solid meravkastning og solid absolutt avkastning.

Med en oppgang på 31% pr 3. kvartal mot markedets 28% har 2013 så langt vært et bra år for Ferd Invest. Meravkastningen har kommet fra gode enkeltinvesteringer i først og fremst Opera Software, Autoliv og Transmode, men også fra det faktum at teamet har unngått store tabber.

Det er et mål å skape meravkastning over tid, og dette har Ferd Invest lykkes godt med. Siste fem år har gitt en akkumulert avkastning på 118% mot markedets 79%, hvilket tilsvarer en annualisert avkastning på 16,8% og en annualisert meravkastning på 6,8%.

 

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.