Satser i Sverige

802.jpg
Gaute Garshol, Alexander Miller og John Harald Henriksen
Tidligere har Ferd Invests investeringer i Sverige vært av beskjedent omfang – med ett unntak i form av andeler i aksjefond. Fra i fjor høst er det imidlertid satset sterkt på Stockholmsbörsen.

- Det svenske aksjemarkedet omfatter en rekke av verdens ledende selskaper innenfor industri, varehandel og finans; store og solide virksomheter som det er spennende for en porteføljeforvalter å jobbe med, sier Alexander Miller, porteføljeforvalter i Ferd Invest.

Risikospredning

Tilsvarende selskaper er det lite av på Oslo Børs, der mye er avhengig av utviklingen i oljemarkedet.

- En forsterket satsing i Sverige utgjør derfor en fornuftig risikospredning for Ferd Invests portefølje. Aksjene i store svenske selskaper er dessuten meget likvide, slik at det er enkelt å kjøpe og selge i det øyeblikket man ønsker, sier Miller.

Selv har han i tidligere stillinger arbeidet med svenske aksjer siden midten av nittitallet. Nå har han fått hovedansvaret for oppbyggingen av Ferd Invests svenske portefølje.

20 prosent
- Vi er i godt gang, og investeringene på Stockholmsbörsen utgjør i øyeblikket rundt 500 millioner norske kroner, forteller Alexander Miller – men legger til at beløpet fortsatt er beskjedent, sammenlignet med de 1,7 milliardene som Ferd Invest har investert i norske papirer.

- Planen er å bygge opp porteføljen jevnt og sikkert, slik at svenske aksjer etter hvert utgjør ca 20 prosent av totalen, sier han.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.