Større frihet, skarpere fokus

1263.jpg
Alexander Miller, John Harald Henriksen, Gaute Garshol
Ferd Invest har fått justert sitt forvaltningsoppdrag. I tillegg til forsterket satsing i Sverige har foretningsområdet nå enda større frihet i valg av investeringsobjekter – og skal, ikke minst, foreta færre, men større investeringer.

- Styret i Ferd har godkjent endringer i Ferd Invests mandat som gir oss mer armslag i valget av aksjer, med mulighet til å øke eksponeringen i enkeltselskaper fra 15 til 20 prosent, forteller John Harald Henriksen, direktør for Ferd Invest. Han legger til at det samtidig er nedfelt et krav om at de ti største aksjepostene skal utgjøre minst 60 prosent av totalt investert beløp.

- Dette innebærer at vi skal konsentrere oss om færre, men større aksjeposter, sier han.

Fokus
Endringen formaliserer og forsterker en tendens som har gjort seg gjeldende en stund i foretningsområdets praksis – og som er både bifalt og forsterket av Arthur Sletteberg, Ferds nye konserndirektør for finansielle investeringer. Henriksen mener at endringene totalt sett vil bidra til et skarpere fokus i investeringsvirksomheten.

- Nå blir det enda mer nødvendig å finne frem til de beste selskapene, i og med at vi får mindre muligheter til å garderer oss gjennom risikospredning. Det betyr større utfordrninger for oss som forvaltere – men også større muligheter hvis vi gjør en god jobb, sier han.

Fullinvestert
Henriksen legger til at kravet om at Ferd Invest alltid skal være fullinvestert står fast.

- Det forventes at vi skal finne frem interessante aksjer, uansett hvordan de generelle markedsutsiktene er. Vi kan maksimalt ha fem prosent av våre disponible midler i kontanter, sier han.

I begrenset grad er det riktignok mulig for forvalterne å utnytte finansielle instrumenter som opsjoner og derivater – men i all vesentlighet består oppgaven i å finne frem til de langsiktige vinnerne på børsen.

- Det er dette som gjør jobben så inspirerende, sier John Harald Henriksen.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.