Ferd selger TeleComputing til IK Investment Partners

telecomputing-logo.png

Ferd har i dag inngått en avtale med det London-baserte private equity-selskapet IK Investment Partners («IK») om salg av IT-tjenesteselskapet TeleComputing.

Ferd kjøpte TeleComputing for over seks år siden da selskapet var notert på Oslo Børs. De seneste årene har selskapet ikke vært børsnotert, og Ferds eierandel har vært på over 90 prosent.  TeleComputing  har i denne perioden hatt en betydelig vekst og mer enn doblet sin inntjening. Gjennom salget realiserer Ferd en gevinst på godt over NOK 1 milliard med en særdeles høy årlig avkastning (IRR), sier Peter Sunde, investeringsdirektør i Ferd og styreleder i TeleComputing.

TeleComputing har vært en meget god investering for Ferd, og vårt aktive eierskap har, i samvirke med TeleComputings kompetente medarbeidere, bidratt sterkt både til selskapets betydelige vekst og økte lønnsomhet. Vi mener at det ligger til rette for fortsatt vekst i TeleComputing, men selskapet er nå klar for en ny eier som kan ta nye initiativ. Derfor er det riktig for Ferd å realisere den betydelige verdien som er skapt i vår eierperiode, sier John Giverholt, konsernsjef i Ferd.

Vi er svært glade for å kunne overlevere stafettpinnen til IK.  De har betydelig erfaring fra IT-området internasjonalt, og vi er sikre på at de vil være en god eier for TeleComputing videre, fortsetter Giverholt.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra konkurransemyndighetene, og den forventes å bli gjennomført i løpet av første halvår 2016. Ferds rådgivere i transaksjonen har vært Fondsfinans AS og Advokatfirmaet CLP DA.

Om TeleComputing
TeleComputingkonsernet er en ledende tilbyder av komplette IT-tjenester på det nordiske SMB-markedet. Konsernet har rundt 850 ansatte og omsatte i 2014 for NOK 1,3 milliarder.

Om Ferd
Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter samt finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten, har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Ferd eies av Johan H. Andresen med familie.

Om IK Investment Partners
IK er et europeisk PE-selskap som fokuserer på investeringer i Norden, DACH-regionen, Frankrike og Benelux. Siden 1989 har IK reist mer enn EUR 7 milliarder og investert i over 90 selskaper. Se www.ikinvest.com for mer informasjon.

Kontaktpersoner: John Giverholt, J. Peter Sunde.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.