Fjord Line fosser frem

Rekordår for Fjord Line: 2016 var preget av sterk omsetningsvekst, som sammen med reduserte kostnader ga kraftig utslag på bunnlinjen. I år gjennomføres en rekke satsninger som skal sikre fortsatt fremgang for Norges nest største fergerederi.

– Utviklingen i 2016 viser at Fjord Line er blitt et konkurransedyktig og lønnsomt rederi, etter tunge investeringer og juridiske kamper i 2014 og 2015. I fjor kunne vi imidlertid fokusere fullt og helt på å gi kundene et best mulig tilbud. Det har gitt resultater som vi er stolte av, sier konsernsjef Rickard Ternblom i et intervju med Ferdmagasinet.

Han kan vise til at selskapet forbedret resultatet før skatt med nær 237 millioner kroner. Trafikkvekst og økt omsetning per passasjer ga en omsetningsøkningen på hele 29 prosent, samtidig som mer effektiv drift og lavere finanskostnader bidro ytterligere til den kraftige resultatforbedringen.

Vekst for alle skip
Ternblom understreker at alle rederiets linjer og skip bidro til fjorårets vekst. Særlig god var imidlertid utviklingen for linjen mellom Sandefjord og Strömstad.

– Vi fikk tilgang til nye seilingstider på ruten 1. oktober 2015 Etter dette har ruten vært inne i en medgangsbølge, forteller han.

MS Oslofjord har hittil vært alene om å betjene linjen, men nå er rederiet i full gang med en forstudie for å finne et potensielt skip nummer to. Også MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, de to gassdrevne og miljøvennlige cruisefergene som seiler på linjene fra Stavanger, Bergen og Langesund til Hirtshals, har hatt god trafikkvekst – så god at kapasiteten har vært sprengt i høysesong og helger.

– Med dette som bakteppe har vi bestemt oss for å øke restaurantkapasiteten og bygge ut hvert av skipene med et sekstitalls nye lugarer, forteller konsernsjefen.

Tro på fortsatt utvikling
Leder for Ferd Special Investments, Kristian Eikre, og Senior Investment Manager Håkon Glimstad Kristiansen i Ferd Capital, har hovedansvaret for å følge opp Ferds investering i Fjord Line, der konsernet med en 44,6 prosents andel er nest største eier. De to er rimeligvis godt fornøyd med det som har skjedd i 2016, samtidig som de ser frem til et 2017 preget av offensiv satsing for å styrke trafikkgrunnlaget ytterligere. De viser blant annet til et forsterket samarbeid med destinasjoner og aktører i turistbransjen, og som åpner for nye og svært attraktive turpakker, og Fjord Lines innsats for å øke konferansetrafikken, med ”innenlandskonferanser” på strekningen mellom Bergen og Stavanger som et nytt tilbud.

Les hele saken i Ferdmagasinet

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.