Strategi og risikostyring i skarpt lys

Fra tid til annen er det viktig for Ferd å ta et blikk på hvordan konsernet arbeider og prioriterer. Og i høst var tiden igjen inne for en grundig gjennomgang av overordnet strategi og prinsipper for risikostyring.

– Endringene er ikke revolusjonerende. Men de gir føringer for hvordan vi skal vokse videre og skape bedre resultater i en situasjon der markedsforhold, utfordringer og muligheter er i rask forandring, sier Tom Erik Myrland, investeringsdirektør i Ferd og medlem av konsernledelsen. Han og Christian Halvorsen, Head of Risk Allocation i Ferds konsernstab, har hatt hovedansvaret for å lede arbeidet med den nye strategien, som ble godkjent av styret i slutten av september.

Oppdatert risikostyringsmodell
I et intervju med Ferdmagasinet fastslår Myrland og Halvorsen at visjon og verdier står fast, at det ikke er endringer i eierskap og styringsmodell, og at eiers toleransenivå for risiko videreføres. Innenfor disse rammene er målet å oppnå høyest mulig avkastning av totalporteføljen gjennom å utnytte Ferds konkurransefortrinn og risikokapasitet.

– I strategiprosessen har vi blant annet oppdatert og videreforedlet vår risikostyringsmodell. Den er blitt til over tid, og er tilpasset spesielt til våre behov. Vi har lagt vekt på at det skal være en forståelig modell som gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å styre den samlede porteføljen, basert på at ulike risikofaktorer måles og rapporteres med jevne mellomrom, understreker Halvorsen.

Capital satser på børs
Men om mye står fast justeres likevel strategien i takt med endrede samfunnsmessige, markedsmessige og økonomiske forutsetninger, og etter hvor man ser gode muligheter. Et eksempel er at Ferd Capital nå satser på børs parallelt med direkteinvesteringer i private selskaper.

– Capitals børsinvesteringer har et noe mer industrielt preg og ofte lengre tidshorisont enn investeringene som gjøres i regi av Invest – som fortsatt skal være en rent finansiell aktør, som kan gå raskt inn og ut i selskaper i takt med skiftende forventninger til kursutvikling, sier Halvorsen.

Ulikhetene forhindrer imidlertid ikke at de to forretningsområdene samarbeider og har god nytte av hverandres kompetanse.

– Vi har i det hele tatt sett det som et viktig strategisk moment at kunnskap og menneskelige ressurser skal kunne brukes mer uhindret av skranker mellom forretningsområder og mandater, sier Tom Erik Myrland.

Bransjekompetane og organisering
Parallelt med dette skal det legges mer vekt på å bygge opp ytterligere bransjekompetanse i Ferd.

– I dag har vi to tydelige bransjedimensjoner med olje/energi og eiendom. Akvakultur er en tredje bransjedimensjon som er ved å ta form. Og vi vurderer å etablere flere, sier han.

Et voksende antall medarbeidere kan imidlertid utfordre konkurransefordelen som ligger i en forholdsvis liten organisasjon med relativt flat struktur og korte beslutningsveier.

– Hvordan vi skal takle denne utfordringen var et tema i strategiprosessen, og er et spørsmål vi kommer til å vie mye oppmerksomhet i årene fremover, sier Tom Erik Myrland.

Les hele saken i Ferdmagasinet her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.