700 millioner bedre enn børs

1773.tif
Ferd Invest, f.v.: Gaute Garshol, Alexander Miller og Lars Christian Tvedt
I de tre årene fra 2007 til 2009 har Ferd Invest skapt en meravkastning på rundt 700 millioner kroner, sammenlignet med referanseindeksene forretningsområdet måles mot.

Les hele artikkelen i aprilutgaven av Ferd konsernmagasin

– Vi synes det er hyggelig at vi ikke bare slo indeksene i stigende marked i 2007 og 2009, men også i 2008. Dette året var jo preget av det verste kursraset i nyere tid, sier Alexander Miller, direktør for Ferd Invest. Han legger til at de gode resultatene har sammenheng med at Ferd Invest har truffet godt i sine markedsvurderinger, kombinert med fleksibilitet i valg av strategi og satsing på riktige aksjer.

Fleksibel strategi
Etter å ha fått uttelling for den kraftige børsoppturen i 2007 hadde investeringsteamet, som består av porteføljeforvalterne Gaute Garshol og Lars Christian Tvedt i tillegg til Miller selv, et pessimistisk syn på de videre markedsutsiktene for børsaksjer. De tre satte derfor sammen en portefølje av gode selskaper i bransjer som de mente ville klare seg relativt bra i et fallende marked – og lyktes godt med dette.

– Mot slutten av året mente vi imidlertid å se enda et omslag, nå i retning av ny oppgang. Vi skiftet derfor til en mer offensiv strategi. Tiden var igjen inne til å ta høyere risiko, og til å satse i bransjer med vekstpotensial. Slik fikk vi uttelling også for den kraftige kursstigningen som preget 2009, sier Miller.

Roligere børser i 2010
Nå mener Miller at de mørkeste skyene på den økonomiske himmelen er borte, i hvert fall i de nordiske landene som utgjør Ferd Invests geografiske operasjonsområde. Dette indikerer at markedet kommer til å flate ut, selv om den generelle oppgangen kanskje vil fortsette litt til.

– Situasjonen i Hellas og enkelte andre EU-land skaper riktignok en viss usikkerhet, men vi regner likevel med at de nordiske børsene vil bevege seg vesentlig mindre i 2010 enn i de to foregående årene. Dermed blir ikke det generelle markedssynet så avgjørende som det har vært, mens det til gjengjeld blir det desto viktigere å plukke ut de beste enkeltselskapene. Dette ble forøvrig vårt hovedfokus allerede i fjor høst; da begynte vi å på ny å legge hovedvekten på hvert enkelt selskaps potensial, sier Alexander Miller.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.