Kunsten å plukke aksjer

1261.jpg
Lars Christian Tvedt, porteføljeforvalter i Ferd Invest
Den verste turbulensen i aksjemarkedet er trolig overstått. Nå er tiden igjen inne til å lete etter de mest veldrevne selskapene, sier Lars Christian Tvedt i Ferd Invest.

I kjølvannet av finanskrisen har risikobildet på børsene vært uoversiktlig. Usikker inntjening har gjort at enkeltselskapers kvaliteter lett er kommet i bakgrunnen, mens trender og utviklingen i hele sektorer har dominert kursutviklingen.

– Nå ser det ut til at dette sykliske rallyet går mot slutten, slik at vi igjen kan fokusere på å plukke gode enkeltaksjer. Og det er jo det vi helst vil drive med, sier Lars Christian Tvedt, porteføljeforvalter i Ferd Invest.

Ferd Invest er normalt tilbakeholden med utpreget sykliske aksjer, der kursene først og fremst bestemmes av generelle trender, konjunkturer og markedssvingninger. Dette er størrelser som ikke påvirkes nevneverdig av hva enkeltselskaper foretar seg.

– Vi er primært interessert i å investere i selskaper som har unike produkter, over gjennomsnittlig gode inntjeningsmarginer, og en ledelse som setter den langsiktige verdiskapningen i høysetet. Ved å satse på et begrenset antall selskaper som fyller disse kriteriene søker vi en meravkastning i forhold til det generelle aksjemarkedet, sier Tvedt.

Tre porteføljer
Ferd Invest arbeider med tre forskjellige porteføljer. Én består av aksjer notert på Oslo Børs, i øyeblikket med en verdi rundt 1,7 milliarder kroner; en annen av svenske børsnoterte aksjer verdt rundt en halv milliard norske kroner. Den tredje porteføljen består av aksjer i små og mellomstore nordiske bedrifter. Også denne omfatter verdier for rundt en halv milliard kroner.

– Slik blir det ganske mange selskaper å følge. I tillegg til de som inngår i porteføljene følger og analyserer vi også de øvrige selskapene innenfor hva vi oppfatter som vårt investeringsunivers, sier Tvedt. Han legger til at de aller fleste selskapsanalyser munner ut i en negativ investeringsbeslutning. For øyeblikket har forretningsområdet investert i rundt 30 selskaper i et univers som totalt består av mellom fem og seks hundre.

De tre som utgjør teamet i forretningsområdet – direktør Alexander Miller og porteføljeforvalter Gaute Garshol i tillegg til Tvedt – har forøvrig valgt å overlappe hverandre så langt som mulig. Istedenfor å følge hver sine porteføljer, bransjer og nyhetsstrømmer arbeider de alle med hele bildet.

– Tre hoder tenker bedre enn ett. Når vi har den samme informasjonen kan vi lettere klekke ideer, bygge videre på hverandres tanker, se muligheter, få mer interessante diskusjoner. Vi gjør kort sagt en bedre jobb, selv om det blir lange dager på denne måten sier Lars Christian Tvedt.

Les hele intervjuet i Ferds konsernmagasin nr 3, oktober 2009

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.