Ny strategi krever mer kompetanse

581.jpg
Ferd Invest styrker bemanningen – og jakter på investeringsobjekter som fortsatt har stort potensial, også etter den kraftige oppgangen i det norske aksjemarkedet.

Ferd Invest kan vise til svært pene resultater for første halvår, som også er det første med den nye strategien som ble innført fra årsskiftet. Nå satser forretningsområdet offensivt på mannskapssiden. – Nylig ansatte vi meget erfarne Gaute Garshol som orteføljeforvalter, og nå arbeider vi med å finne ytterligere en person mednoen år i markedet, sier John Harald Henriksen, direktør for Ferd Invest.

Bredere kompetanse
Henriksen understreker at den nye strategien forutsetter at Ferd Invest følger flere bransjer enn tidligere, og derfor trenger flere medarbeidere og mer kompetanse på forvaltningssiden. – Våre resultater måles nå mot indeksen for Oslo Børs, mens vi tidligere hadde et fast avkastningskrav definert for hvert enkelt år. Dette innebærer at vi i prinsippet kan investere i alle bransjer på børsen, mens vi tidligere hadde et begrenset bransjefokus, sier Henriksen. Og legger til at endringen på ingen måte betyr at Ferd Invest nå kjøper de samme aksjene som utgjør børsens indeksportefølje. – Målet er å oppnå bedre resultater enn indeksen. Derfor er vi fortsatt meget selektive, og investerer bare aksjer som vi mener har et ekstra potensial. Vi har en diversifisert portefølje, med hovedvekt på teknologi, industri, finans og energi, sier Henriksen.

Stockholm
– Dessuten vurderer vi et nordisk perspektiv, og skal i økende omfang gjøre direkteinvesteringerutenfor Norge, i praksis først
og fremst på Stockholmsbörsen, legger nyansatt porteføljeforvalter Gaute Garshol til. Han viser til at det for eksempel er få
farmasiselskaper notert i Oslo – og at Ferd Invest med helsesektoren som prioritert investeringsområde derfor må satse i utlandet.

Fri kapital
– Ellers var første halvår preget av at vi solgte ut større deler av porteføljen enn normalt. Blant annet realiserte vi en betydelig post i Storebrand, i sin tid kjøpt i forbindelse med den planlagte men senere skrinlagte fusjonen med DnB. I øyeblikket sitter vi derfor med mer fri kapital enn de fem prosentene vi forutsetningsvis skal ha. Men vi jobber med saken, og vurderer aktivt en rekke investeringsobjekter, sier John Harald Henriksen. – Og da tar vi med i beregningen at det norske markedet har opplevd en lang og meget kraftig oppgangsperiode. Derfor er det enda mer nødvendig enn ellers å bruke kalkulatoren godt. Reelle verdier vil være avgjørende, og presise verdivurderinger blir stadig viktigere, sier Gaute Garshol.


 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.