Ferd med på spleiselag for oppstartsselskaper

Ferd og Johan H. Andresen har gått sammen med flere sentrale næringslivsaktører og investert  til sammen 70 millioner kroner i Founders Fund II. Fondet skal hjelpe 50 teknologibedrifter gjennom den kritiske oppstartsfasen.

Investeringene skjer gjennom selskapet Startup Lab, som er en såkalt inkubator og akselerator. Startup Lab tilbyr oppstartsselskaper kontorplass, hvor de sitter sammen med likesinnede, og tilgang på råd og veiledning fra erfarne gründere. Tanken er at dette skal bidra til å hjelpe gründerne i den krevende tidligfasen.

Dagens Næringsliv har tidligere rettet søkelyset mot at det finnes lite investeringsvilje i Norge for oppstartsselskaper. I et marked hvor det er underskudd på kapital, flytter investorer sine penger til senere investeringsfaser. Det skaper et kritisk tomrom i den tidligste fasen.

Viktig investering
Founders Fund I startet med 30 millioner kroner i slutten av 2013. Founders Fund II ble fulltegnet tidligere i høst, med 70 millioner kroner. Fondet skal investere i 50 oppstartsbedrifter, og den øvre grensen per investering er 3 millioner kroner.

Hver investor i fondet går inn med minst to millioner kroner hver. I tillegg til Ferd og Johan H. Andresen, har flere av Norges fremste investorer investert i Founders Fund II, deriblant Kjell Inge Røkke, Tapad-gründe Are Traasdahl og Opera-gründer Jon von Tetzchner.

Investeringsdirektør Tom Erik Myrland i Ferd peker på at slike investeringer bidrar til å skape fremtidens løsninger for Norge.

– Historien til Ferd, og Tiedemanns før det, har alltid vært preget av entreprenørskap og utvikling av selskaper og ideer. Etter at Ferd Venture ble slått sammen med Ferd Capital i 2010, beveget vi oss bort fra investeringer i oppstartsvirksomheter og såkalt venture. Vi ser likevel at Norge er avhengig av at det satses på nye forretningsideer og nye teknologier, og investeringen i Founders Fund II er en ressurseffektiv måte for Ferd til å bidra til dette.

TEKST: IRINA LEE

Les hele saken i Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.