Morten Borge ny konsernsjef i Ferd fra 1. august 2017

Morten Borge

Morten Borge (35) overtar som ny konsernsjef i Ferd, når John Giverholt går over i pensjonistenes rekker 1. august i år. Borge er i dag investeringsdirektør i Ferd Capital.

Morten Borge er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen BI. Han jobbet i PricewaterhouseCoopers (PwC) før han begynte i Ferd i 2008, og han har også vært finansdirektør i Ferds porteføljeselskap Interwell. Borge er i dag, på vegne av Ferd, styremedlem i Aibel, Interwell og Servi. Han er også styremedlem i PGS.

- Stolt av de menneskelige ressursene i Ferd

- Jeg er stolt av de menneskelige ressursene i Ferd, og over at vi kunne velge mellom høyst kvalifiserte, interne kandidater til å etterfølge John Giverholt som konsernsjef. Det er nå andre gang på rad at en ny konsernsjef - utenfor familien - rekrutteres internt, noe som er et resultat av helt bevisst planlegging og langsiktig talentutvikling, sier Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd.

Andresen understreker at det i et familieeid selskap som Ferd, er store fordeler ved intern rekruttering av toppsjef; Interne kandidater kjenner, ifølge ham, Ferds eiere, virksomhet og organisasjon. Samtidig kjenner eierne kandidatene godt, slik at de kan være trygge på at deres verdigrunnlag er sammenfallende med Ferds verdier. Risikoen er dermed mye lavere enn ved å rekruttere eksternt.

- Ferd har vært god til å tilpasse organisasjon og strategier, til selskapets vekst og endrede markedsmuligheter. Vi ønsker derfor nå en ny konsernsjef som kontinuerlig vil videreutvikle Ferd i tråd med vår visjon og våre verdier, snarere enn en som vil gjennomføre radikale endringer, fremholder Andresen, som understreker at de interne kandidatene i ansettelsesprosessen tilfredsstiller disse kravene.

- Gode forutsetninger for å lykkes

Johan H. Andresen fremholder at Ferd må vokse for å kunne utvikle organisasjonen og stadig bevege seg mot selskapets visjon. - Dette blir krevende i årene som kommer, og det vil etter all sannsynlighet gjøre det nødvendig å utvikle nære relasjoner til miljøer som vi kan gå i partnerskap med. Morten har, etter styrets oppfatning, gode forutsetninger for å lykkes med dette.

Andresen trekker i denne forbindelse frem det han betegner som spesielle evner hos Morten Borge - evner til å bygge relasjoner både internt og eksternt, til å identifisere og realisere forretningsmuligheter samt til å inspirere hele Ferds organisasjon.

- Morten har gode relasjoner til ledelsene, styremedlemmene og tillitsvalgte i våre porteføljeselskaper. De menneskelige faktorer er helt avgjørende for å kunne operasjonalisere Ferds verdier. Vekst dreier seg ikke bare om kroner og øre, men vel så mye om antall selskaper og eierposisjoner, som har steget voldsomt de siste 10-12 årene. Her vil det også være mer enn nok å ta tak i fremover. Mortens potensiale er derfor mye viktigere enn hva hva han hittil har rukket å gjøre.

Andresen trekker også frem at Morten Borge kommer fra den industrielle delen av Ferd, og at han således vil bidra til å ytterligere styrke selskapets industrielle profil og gode, dynamisk eierstyring. Det vil her, ifølge ham, fortsatt handle om å få flinke folk med seg, gi medarbeiderne stort spillerom, være god til å rekruttere samt skape gode idéer.

- Gir seg med flagget til topps

Johan H. Andresen takker også John Giverholt for den årelange jobben som han har gjort både som finansdirektør og konsernsjef.

- John har i begge disse stillingene vært en klippe i den industrielle utviklingen av Ferd. Han har vært en veldig viktig leder og rådgiver i utviklingen av hele vår profesjonelle eierstyring - ikke minst for å få den nødvendig tillit, slik at vi har kunnet tiltrekke oss de riktige menneskene i styrer og ledelse i porteføljeselskapene.

- John har en profesjonalitet som gjør at folk blir trygge. Noen viktige stikkord her er robusthet, forutsigbarhet om hvordan vi opptrer som eier og etterrettelighet. Han har vært flink til å rekruttere andre flinke ledere og medarbeidere, slik at vi har kunnet bygge et så sterkt team som vi har i dag.

- John og jeg har i disse årene hatt en åpen og fin dialog som vi har vokst på begge to, ikke minst jeg, og vi har lært av hverandre. Han gir seg virkelig med flagget til topps.

Men Giverholt gir seg ikke helt i Ferd når han blir pensjonist den 1. august. Ifølge Andresen vil han da inngå i Ferds Advisory Board, som også fremover vil være viktig for selskapets strategiske utvikling. Han kommer i tillegg til å fortsette som styreleder i Elopak. - Jeg er veldig glad for at John har sagt ja til å være med på Ferd-teamet videre gjennom disse vervene, sier Andresen.

John Giverholt: - Intern rekruttering et kvalitetstegn

Også avtroppende konsernsjef John Giverholt understreker styrken i at Ferd igjen har kunnet rekruttere en konsernsjef fra egne rekker. Det er, ifølge ham, et kvalitetstegn at organisasjonen klarer å produsere sine egne ledere.

- Da jeg ble ansatt som konsernsjef som 60-åring, var jo det en spesiell rekruttering. Når det nå ansettes en 35-åring i denne stillingen, er jo det i den andre enden av skalaen. Det er veldig spennende, sier Giverholt som fortsetter;

- Jeg har hatt mange spennende år i Ferd. Vi har i denne perioden hatt en betydelig, kapitalmessig vekst og en god økonomisk utvikling. Samtidig har vi har bygget en organisasjon som tåler å sammenlignes med tilsvarende selskaper, også internasjonalt, når det gjelder profesjonalitet, kompetanse og måten vi jobber på.

- Jeg setter stor pris på tilliten som Johan viste meg. Han har alltid gitt vide fullmakter til organisasjonen, medarbeidere og ledelsen, og han har gitt oss stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det har skapt en trygghet som er helt avgjørende for at vi som investeringsorganisasjon skal kunne lykkes.

Selv om utviklingen har vært svært god i disse årene, har imidlertid ikke alltid alt gått like bra;

- Johan har vært veldig støttende når markedene har gått i mot oss. Han vet at det som vi driver med er risikofylt, og han har alltid vært støttende selv om noe har gått mot oss - spesielt i forbindelse med finanskrisen i 2008. Det har vært svært inspirerende å jobbe sammen med ham.

Ferd Sosiale Entreprenører er også blitt en svært viktig del av selskapet de senere årene;

- Johan tok initiativet og satte sosialt entreprenørskap på kartet i Norge. Det som her er skapt på få år av Ferd Sosiale Entreprenører, er helt unikt. Hele bredden av Ferds kompetanse er også brukt overfor de sosiale entreprenørene, og det er gøy å se hvordan Ferd Sosiale Entreprenører gjennom dette har vært med på å løfte resten av Ferd.

- Ferd har aldri stått sterkere enn nå. Selskapet kommer ikke til å være det samme om fem eller 10 år som i dag. Jeg er imidlertid veldig trygg på at Ferd kommer til å utvikle seg riktig bra under Morten Borges ledelse, fastslår John Giverholt som ser frem til å være med videre blant annet i Ferds Advisory Board.

Morten Borge: - Enorm mulighet og tillitserklæring

- Dette er en enorm mulighet og tillitserklæring fra eiernes og styrets side som jeg setter meget stor pris på. Jeg har nå vært i Ferd i snart ni år. I denne tiden har jeg fått se forskjellige deler av selskapet på nært hold og fått jobbe med mange spennende selskaper og situasjoner. Jeg ser frem til å kunne bidra til å videreutvikle Ferd med utgangspunkt i den sterke posisjonen som selskapet har i dag og er veldig takknemlig for den tilliten som styret i Ferd og Johan med familie gir meg sier Morten Borge som fortsetter:

- Det har både vært et stort privilegium og svært lærerikt å få mulighet til å jobbe i Ferd med både Johan og John som ledere. Jeg er også svært glad for at John ikke planlegger å bli pensjonist på heltid, men at han også vil være med oss videre, ikke minst i Advisory Board.

- Det blir viktig å bygge videre på det solide fundamentet som er lagt under Johns ledelse. Samtidig er imidlertid verden rundt oss i stadig raskere endring. Det er derfor riktig at vi som eiermiljø har en endringstakt som er i tråd med markedene og mulighetene som vi er del av. Derfor legger vi ikke 10-års strategiplaner i Ferd. Vi elsker i stedet nye initiativ og videreutvikling i takt med endringer samtidig som vi holder fast ved den langsiktige evnen som familieeierskapet gir oss.

- Lagspill er en av Ferds viktigste verdier. Selskapet består av svært mange dyktige mennesker som det er inspirerende å få mulighet til å lede. Ferds suksess er et resultat av det tette samspillet mellom alle medarbeiderne, også på tvers av de ulike forretningsområdene i selskapet. Dette er en suksessformel som det er helt avgjørende å ta godt vare på og videreutvikle, fastslår Morten Borge.

Link til bilde av Morten Borge

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.