Ferd stiller krav om engasjement

Høsten 2015 sendte Ferd ut et brev til en rekke advokatfirmaer, med informasjon om at Ferd i fremtiden ønsker å bruke advokater som har et aktivt engasjement overfor frivillige organisasjoner eller sosiale entreprenører.

Konsernsjef John Giverholt i Ferd skriver blant annet: «Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører er viktige i Norges velferdsmodell og de skaper store menneskelige og samfunnsmessige verdier. Betydningen av slike organisasjoner vil øke når velferdsstaten kommer under press på grunn av blant annet eldrebølgen, flyktninger og lavere inntekter fra Nordsjøen.»

I brevet fremgår det at Ferd fra 2017 vil be advokatfirmaene redegjøre for hvilke pro bono-avtaler de har. «Vi vil ved valg av advokatforbindelser legge betydelig vekt på slike avtaler.» Samtidig understreker Giverholt at det ikke vil være av betydning om disse avtalene er med sosiale entreprenører som er i Ferds portefølje eller ikke.

Advokatfirmaet Schjødt er blant selskapene som gir verdifull pro bono-hjelp til Ferd Sosiale Entreprenører. Partner Morten Sandli er en av advokatene som utfører arbeidet. Han er ekspert i selskapsbeskatning og selskapsrett og bistår vanligvis nasjonale og internasjonale selskaper i forbindelse med etableringer, restruktureringer, investeringer, fusjoner og oppkjøp. Å hjelpe en sosial entreprenør som Monsterbedriften er derfor en jobb utenom det vanlige.

– Som forretningsadvokat lever jeg i en verden som er utpreget kommersiell. Å jobbe med saker som har en litt annen tilnærming, og å føle på det engasjementet som Monsterbedriften har, er veldig spennende, sier Sandli.

Schjødt har gitt pro bono-hjelp til Ferd Sosiale Entreprenører gjennom flere år. Sandli peker på at advokatfirmaet har lange tradisjoner for å bistå med sin ekspertise overfor parter, som ikke ville hatt mulighet til å kjøpe den hjelpen, og nevner gjenopptakelsen av Torgersen-saken og Liland-saken som eksempler.

– At vi kan bidra med juridisk kompetanse til de som trenger det mest, men ikke har midler til det, tror jeg alle i Schjødt setter pris på, sier han.

Last ned Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.