Unicus rigget for vekst

IT-selskapet Unicus er klare for sine første skritt ut i verden, med Ferd Sosiale Entreprenører som nykommere på eiersiden.

TEKST: IRINA LEE

For første gang har Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) gått inn på eiersiden til en sosial entreprenørbedrift. Etter å ha fulgt Unicus tett i mer enn seks år, har FSE blitt deleiere gjennom en såkalt rettet emisjon.

– Unicus scorer høyt på alle verdiene som er viktige for oss. De kan vise til fantastiske sosiale resultater, de har god økonomi, sterk ledelse, et betydelig vekstpotensial, og en innovativ og skalerbar forretningsmodell, sier forretningsutvikler Espen Daae i FSE.

FSE har kjøpt en eierpost på rundt 38 prosent, og går samtidig inn med to styremedlemmer i selskapet.

– Jeg er veldig stolt over at Unicus er den første egenkapitalinvesteringen som Ferd Sosiale Entreprenører foretar seg. Gjennom dette styrker vi egenkapitalen, og får tilført ressursene vi trenger for å styrke vår satsing på skalering og vekst,  sier gründer og daglig leder Lars Johansson-Kjellerød.

Selv sitter han igjen med en eierandel i underkant av  50 prosent etter emisjonen, mens partnerne Sverre Weisteen og Ørjan Hernes har drøye seks prosent hver.

Sosiale resultater
Historien om Unicus startet senhøsten 2008, da Johansson-Kjellerød fikk ideen til det unike selskapet. Hans idé var å ansette personer med Asperger syndrom som IT-konsulenter. I 2009 ble Unicus etablert. Forretningsidéen har også vist seg å være bærekraftig. Foruten ett år, har virksomheten gått i pluss.

Asperger syndrom er en form for autisme, som blant annet kjennetegnes ved detaljfokus og nøyaktighet. Disse positive særtrekkene har vist seg å være en stor fordel for personer som jobber med IT og mønstergjenkjenning. Unicus sine IT-konsulenter scorer høyt på tilfredshet hos kundene, og gir dermed selskapet en spesiell konkurransefordel.

Parallelt med økonomiske resultater, gir virksomheten stadig større avkastning på den sosiale bunnlinjen. De ansatte er løftet ut av NAV-køen, og jobber i dag som fulltids IT-konsulenter. Fra å ha stått utenfor arbeidslivet, bidrar de i dag til å skape verdier – både for arbeidsplassen, kundene, samfunnet og seg selv.

I dag har selskapet 19 ansatte konsulenter, hvorav én er jente. Foreløpig er virksomheten begrenset til Oslo-området. I neste fase skal Unicus starte opp et selskap i Sverige, og hvor det skal rekrutteres både konsulenter og administrativ personell lokalt. Videre skal det administrasjonen i Norge styrkes, for å kunne muliggjøre videre satsing også i Norge. Her til lands kan teknologi- og industriclustere, som Stavanger og Kongsberg, være aktuelle lokasjoner på sikt.

– Dette er et selskap som skaper «ordinary work for extraordinary people»! Unicus tar noe som andre ser på som en byrde eller ulempe og snur det til en konkurransefordel. Det er virkelig en vinn-vinn situasjon. Dette eierskapet gir oss en unik mulighet til å hjelpe et selskap, som vi kjenner godt, til å ta neste steg ut i verden. På den måten kan det skapes positiv sosial effekt for enda flere, sier forretningsutvikler Espen Daae i FSE.

Les hele saken i Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.