Intempo

Intempo

Intempo arbeider for barns helhetlige læringsmiljø hjemme og i barnehagen. Tidlig innsats fremmer varig utvikling og kan forebygge lærevansker.

Intempo AS arbeider for å koordinere kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling. Barn mellom 0 og 3 år utvikler seg ikke uten støtte, så bedriftens mål er å utvikle pedagogisk materiell og implementere ny praksis som forebygger lese- og skrivevansker og gjør læring lettere senere.

Intempo har utviklet Bravo-leken som er en aktiv og utviklende lek med ord og bokstaver. Ord, bokstaver og bilder kombinert med sanseopplevelser og morsomme aktiviteter, bedrer barnets språklige bevissthet og øker både ordforråd og forståelse. Samtidig får barnet motoriske utfordringer og en herlig opplevelse av å mestre.

Intempo tilbyr kurs og materiell til Bravo-leken til foreldre og barnehager.

Les mer på www.bravoleken.no og følg Bravo-leken på Facebook.

FSE fra: Mai 2012
Gründer: Heidi Aabrekk
Ressurs fra Ferd-konsernet: Trond Solberg

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.