Gatemagasinet Asfalt (Alumni)

Gatemagasinet Asfalt

ASFALT er et gatemagasin som selges i Rogaland av mennesker med ruserfaring.

Gatemagasinet ASFALT jobber for å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte, som bidrar til å øke selvbildet, og som gjør at de kan føle seg som en del av noe større.

Gjennom et brennende engasjement for svake grupper i samfunnet og et kritisk blikk på hvordan samfunnet faktisk fungerer i virkeligheten, håper Gatemagasinet ASFALT å skape forståelse og dialog mellom ulike sosiale grupperinger, og samtidig bidra til å rive ned en del fordommer. Slike magasiner finnes allerede i flere norske storbyer, blant annet Oslo med =Oslo, Megafon i Bergen, Sorgenfri i Trondheim, Virkelig i Tromsø og Klar i Kristiansand.

Magasinet eies og drives av stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland. I 2013 etablerte stiftelsen også Gatejuristen i Stavanger.

Les mer på www.gatemagasinetasfalt.no og følg Asfalt på Facebook

FSE fra: Mars 2009
Gründer: Maggi Hatløy i Kirkens Bymisjon Rogaland
Ressurs fra Ferd-konsernet: Kjetil Sævareid, teknisk leder i Aibel

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.