Trivselsleder (Alumni)

Trivselsleder

Trivselsleder jobber for økt trivsel, mer aktivitet og mindre mobbing i skolegården.

Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per våren 2014 har programmet over 1000 medlemsskoler i Norge, Sverige, Danmark og på Island.

Trivselsprogrammets mål er å: 

  • fremme økt og mer variert lek og aktivitet i storefriminuttene
  • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • redusere konflikter blant elever
  • fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Les mer på www.trivselsleder.no og følg Trivselsleder på Facebook

FSE fra: August 2010
Gründere: Kjartan Eide og Kjetil Hasselberg
Ressurs fra Ferd-konsernet: Lars Christian Tvedt i Ferd Invest

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.