Ungt Entreprenørskap (Alumni)

UE logo

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Som hovedsponsor bidrar Ferd både finansielt og gjennom Ferdansatte som stiller opp med sin kompetanse, blant annet som jurymedlemmer.

Ferds engasjement i UE springer ut fra vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor – kombinert med erkjennelsen av at fremtiden er avhengig av evnen til nyskaping og entreprenørskap hos kommende generasjoner. Jenter og elever med minoritetsbakgrunn er sterkt representert  blant deltagerne i UEs programmer, og de siste årene har over halvparten av lederne i ungdoms- og studentbedriftene vært jenter.

UE tilbyr lærerike programmer til elever på barneskolen til og med studenter ved høyskole og universitet. Blant disse finner vi nevnte ungdoms- og studentbedriftene, hvor elevene etablerer en bedrift som skal kjøres i ett år.

FERDprisen
Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: FERDprisen gis til ungdomsbedriften med størst verdiskapingspotensial, og til studentbedriften med størst internasjonalt potensial. Studentbedriften som vinner deltar også i Europamesterskapet.

Johan H. Andresen er styremedlem i UE Norge, og Martine Turmo Garshol er styremedlem i UE Oslo.

Les mer på www.ue.no og følg UE på Facebook

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.