Unicus (Alumni)

Unicus logo

UNICUS ansetter personer med autisme, og tar oppdrag for kundebedrifter innenfor de ansattes fagfelt på områder der autismens positive særtrekk gir en komparativ fordel.

I dag er hovedarbeidsområdet testing av IT-løsninger.

UNICUS bruker de ansattes sterke sider, interesser og kompetanse til å fylle udekkede behov innen samfunn og næringsliv på markedsmessige vilkår. Selskapet har som mål å skape både sosial og økonomisk avkastning på egenkapitalen, til gagn for aksjonærene,samfunnet, og ikke minst de ansatte, som kan ha vanskelig for å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet, til tross for høy kompetanse. UNICUS er utviklet etter inspirasjon fra svenske og danske bedrifter.

Les mer på www.unicus.no

FSE fra: Mars 2010
Gründer: Lars Johansson-Kjellerød
Ressurs fra Ferd-konsernet: Bjørn Nordby, TeleComputing

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.