Vi søker konsernregnskapssjef i Ferd

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap med en visjon om å «skape varige verdier og sette tydelige spor». Konsernet satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer og eies
av Johan H. Andresen med familie.

Ferd omfatter fem forretningsområder. De fire kommersielle forretningsområdene har ulike investeringsmandater, men konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital. I tillegg har konsernet et omfattende
engasjement innenfor sosialt entreprenørskap.

 

alt

 

Konsernregnskapssjef

 

Ferd AS har med sine fem forretningsområder et stort økonomi- og finansmiljø og vi søker nå etter en erfaren konsernregnskapssjef som vil få det overordnede ansvaret for selskapets regnskaps-avdeling. Stillingen innebærer personalansvar for fem dyktige medarbeidere, og du vil få ansvar for ledelse og utvikling av disse. Stillingen vil jobbe tett med og rapportere til selskapets CFO.

Arbeidsoppgaver

 • lede regnskapsavdelingen med personalansvar for 5 ansatte, avdelingen utarbeider Ferds selskapsregnskaper og ligningspapirer
 • ansvar for den månedlige rapporteringen, herunder rapportering av utviklingen i konsernets verdier og likviditet
 • ansvaret for Ferds års- og halvårsregnskap inkl. konsernregnskapet
 • halvårlig utarbeidelse av Ferds verdijusterte egenkapital
 • vedlikehold av konsernets regnskapsprinsipper i samsvar med IFRS, herunder holde seg faglig oppdatert på utviklingen i internasjonale regnskapsstandarder
 • videreutvikle regnskapsavdelingens rutiner og internkontroll og vedlikehold av avdelingens systemer inkl. konsolideringsverktøyet Cognos

Kvalifikasjoner

 • statsautorisert revisor
 • minimum 10 års relevant erfaring, gjerne fra revisjon kombinert med erfaring fra operativ virksomhet
 • erfaring med konsolidering og IFRS
 • generelt gode systemkunnskaper, solide ferdigheter i Excel og interesse for teknologi
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper
Vi søker en som er flink til å fremstille og kommunisere økonomiske tall og materiale, samt er god på samarbeid og ledelse. Du er analytisk, selvgående og strukturert. Høy faglig kompetanse og integritet er avgjørende. Videre vektlegges det at du er samvittighetsfull, nøyaktig og proaktiv.

Det tilbys
En utfordrende og sentral stilling i et familieeid konsern. Du vil få jobbe i et selskap som er i stadig utvikling, med et kompetent arbeidsmiljø preget av faglig bredde innen økonomi og finans.
Virker dette interessant ber vi deg søke via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no
Alle henvendelser behandles konfidensielt

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.