Nøkkeltall

Nøkkeltall og hovedpunkter 2016

 

  • Ferd oppnådde en avkastning i 2016 på 2,5 mrd. kroner, tilsvarende 9,4 prosent

  • Ferd Capital investerte betydelige beløp i private og børsnoterte selskaper og verdiutviklingen for porteføljen av unoterte investeringer var meget god med en avkastning på 18 prosent

  • Ferd Capital investerte i underkant av 2 mrd. kroner i 2016
  • Ferd Eiendom oppnådde en avkastning på 35 prosent i 2016

 

 

Ferd

         
Tall i NOK mill. 2016 2015 2014 2013 2012

Soliditet

         
Ferds samlede verdijusterte egenkapital 28 800 26 600 24 900 24 300 19 600
Egenkapitalandel ( % ) verdijustert 100% 100% 98% 100% 91%

Avkastning

         
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) 9% 8% 3% 25% 23%
           
Ferd AS selskapsregnskap 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat

         
Driftsinntekter 2 390 2 685 737 5 667 3 937
Driftsresultat 2 213 2 564 584 5 490 3 740
Årsresultat 2 374 1 823  535 4 986 3 629
           

Likviditet

         
Kontanter og noterte aksjer og andeler 7 894 7 286 6 995 5 516 4 388

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.