Skal bedre barn og unges psykisk helse

Selskapet Minos skal sikre at barn får rett hjelp til rett tid.
Selskapet Minos skal sikre at barn får rett hjelp til rett tid.

Kristiansandsbaserte Minos jobber for å bedre barn og unges psykiske helse ved å sikre rett hjelp til rett tid. Nå blir de en del av investeringsporteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører.

Minos ble etablert av gründer Mona Krahl i 2012. Selskapet har utviklet et skybasert samhandlingsverktøy for faglige instanser som jobber med barn og unge. Verktøyet, kalt Okei, fungerer som et HMS-system for barn, brukt av voksne. Okei sikrer en tryggere og mer systematisk håndtering av bekymringer for barn og unge, ved mistanke om mobbing eller omsorgssvikt.

– I Norge blir rundt 100.000 barn utsatt for omsorgssvikt, og psykiske lidelser utgjør en stor trussel mot livskvaliteten hos barn og unge. For få saker meldes inn til barnevern og politi, og barn følges ikke godt nok opp. Okei-verktøyet sikrer at barn følges opp og får den hjelpen de trenger, sier daglig leder Mona Krahl.

Sikrer raskere hjelp
Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) investerer i sosiale entreprenører som løser sosiale utfordringer i Norge. Selskapene må kunne vise til målbare sosiale resultater og ha en forretningsmodell som vil gjøre selskapet økonomisk bærekraftig. Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd SE, mener Minos sin løsning kan hjelpe en spesielt utsatt og sårbar målgruppe. Nå tilbyr Ferd SE selskapet en plass i porteføljen av sosiale entreprenører.

- Minos har et utrolig spennende verktøy og opererer i et felt der det er få andre løsninger tilgjengelig. Verktøyet gjør at lærere og andre omsorgspersoner får systemstøtte til å vurdere ulike bekymringssituasjoner. De får kunnskap om hva de er lovpålagt å gjøre i alvorlige tilfeller og råd om hva de kan gjøre i andre tilfeller. Skoler som har testet verktøyet har identifisert flere barn som ikke har blitt fanget opp tidligere. Dette er et verktøy vi har stor tro på, sier Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd SE.

IT-selskap med dobbel bunnlinje
Minos er en sosial entreprenør med en IT-løsning, noe Krahl mener er en utfordrende kombinasjon. Med Ferd SE på laget får Minos tilgang til nøkkelkompetanse, et bredt nettverk og tålmodig kapital.

- Det er utfordrende å finne gode samarbeidsmiljøer som har kompetanse på både sosial effektstyring og IT. Det å være en sosial entreprenør er en helt annen måte å tenke endring og effekt på, som ikke alle andre IT-orienterte miljøer og inkubatorer relaterer til. Gjennom Ferd SE har vi både fått tilgang på kompetanse innen sosialt entreprenørskap, men også verdifull IT-kompetanse gjennom samarbeidet med pro bono partner Sopra Steria.

For Minos er også muligheten for dialog og samarbeid med de andre sosiale entreprenører i Ferd SE viktig.

- Det å møte andre sosiale entreprenører gir en helt egen motivasjon, fordi endringsbehovet på det menneskelige planet står i fokus. Vi gleder oss til å være en del av dette miljøet i Ferd Sosiale Entreprenører, sier Krahl.

Om Okei
Okei står for Oppdage, Kartlegge, Etablere og Iverksette. Verktøyet bidrar til å redusere usikkerhet hos voksne om hva som må eller bør gjøres i ulike bekymringssituasjoner, og sørger for at flere barn fanges opp og får riktig hjelp.

Den voksne tar stilling til ulike spørsmålssett basert på sine observasjoner. Okei graderer bekymringene på en alvorlighetsskala (rød, orange, gul eller grønn). Ved alvorlige tilfeller beskriver verktøyet prosessen for lovpålagt oppfølging, samt råd om mulig oppfølging i mindre alvorlige tilfeller. Okei er forskningsbasert og følger beste praksis på området. Verktøyet er utviklet i samarbeid med fagpersoner fra bl.a. Barnevernet og forskningsmiljøer.

TEKST: ANNIKEN GRUNDT

 
Tilbake til nyheter

Ta kontakt

Katinka Greve Leiner

Katinka Greve Leiner

Direktør - Ferd Sosiale Entreprenører

Les mer
Erfaring: Innovasjon Norge (divisjonsdirektør Kommunikasjon og strategi) Burson-Marsteller (kommunikasjonsrådgiver) Arbeiderpartiet (politisk rådgiver) Utdannelse: Sivilingeniør (Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet) Styreverv: Livsglede for Eldre (styremedlem) FORNY, Forskningsrådets program for innovasjon (styremedlem) Den Sociale Kapitalfond (styremedlem) EVPA, European Venture Philanthropy Association (styremedlem)

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.