Entreprenørskap i utdanning gir mange nyetableringer

2112.jpg
Chrivi UB fra Telemark vant Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial på NM for Ungdomsbedrifter 2011. Fra venstre: Vibeke Heiberg Ødegård og Christina Apneseth Johnsen. Foto: Ungt Entreprenørskap
Ny undersøkelse viser at de som har drevet Ungdomsbedrift har 30 prosent høyere etableringsrate enn de øvrige i samme aldersgruppe.

- Det er glitrende at vi nå har ytterligere dokumentasjon på at entreprenørskap i utdanningen fungerer. Det resulterer i både flere nye bedrifter og ungdommer med erfaring og tro på seg selv. Flere bedrifter, både lokalt og nasjonalt bør være med å støtte Ungt Entreprenørskap, sier Johan H. Andresen, Ferds eier og konsernsjef.

Denne høsten har Østlandsforskning gjennomført en undersøkelse på egenetablering blant personer i alderen 24-25 år. Undersøkelsen viser at 17 prosent av de som har drevet Ungdomsbedrift (UB) har etablert egen virksomhet, mot 13 prosent i kontrollgruppen.

- Arbeid med UB gir konkret kunnskap om bedriftsetablering, men erfaringen bidrar også til å utvikle personlige egenskaper og holdninger. Tidligere UB-elever vet hvordan de skal sette ideer ut i livet, og de gjøre det, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag fra Ungt Entreprenørskap og Hovedorganisasjonen Virke, viser også andre spennende funn.

  • 33 prosent av tidligere UB-elever har lederansvar i dag – mot 25 prosent i kontrollgruppen.
  • 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp – mot 41 prosent i kontrollgruppen.
  • 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende – mot 39 prosent i kontrollgruppen.

- Undersøkelsen viser at entreprenørskapsopplæring gir viktige ferdigheter som arbeidslivet har nytte av. Myndighetene har et ansvar for å sørge for at elever og studenter møter entreprenørskap på alle nivåer i utdanningen, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke og styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge.

Ungt Entreprenørskap ble stiftet i 1997, og det var dette året den første UBen ble startet i organisasjonens regi. Mens tidligere undersøkelser har målt hvilken sannsynlighet UB-elever har for å starte egen bedrift, er dette første gangen faktisk etablering har vært gjenstand for forskning.

- De som har deltatt i undersøkelsen drev UB for 6-8 år siden. Det er først nå de er voksne og vi kan måle effekten av erfaringen deres. Undersøkelsen slår fast det vi har sett indikasjoner på i et titalls rapporter: Den norske satsingen på entreprenørskap i skolen virker, sier Slungård.

Ungdomsbedrift er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Elevene starter, driver og avvikler sin egen bedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra reelle ideer og realiserer disse gjennom produksjon, markedsføring og salg. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Det var 11.085 elever som drev Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap forrige skoleår.

Forskningsrapporten «Ungdomsbedrift og entreprenørskap» kan lastes ned fra linken nedenfor.

Last ned: 495.pdf

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.