Katinka Greve Leiner stiller opp for fremtiden!

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025matu\Documents\My Pictures\Elopak\Leder for en dag 2014.jpg
Katinka Greve Leiner og Henriette Fiskum Ranum på vei inn til en investorpresentasjon

I dag skal Katinka Greve Leiner ha med Henriette Fiskum Ranum på jobb. Duoen deltar på Leder for en dag.

Henriette Fiskum Ranum er daglig leder i sin Ungdomsbedrift på skolen, og hun har hele dette skoleåret etablert og drevet ungdomsbedrift med egen forretningsidé. Bedriften heter Second Sequins UB, og jobber med redesign av gamle klær. Se reklamefilm for bedriften. Henriette er i godt selskap når hun stiller opp for fremtiden. Ferd, Hafslund, Novartis, Oslo Handelsstands forening, NHO Oslo og Akershus, Nordea, Fursetgruppen og Oslo Håndverk- og Industriforening, er virksomhetene som alle stiller med sine ledere som skal skygges.

Leder for en dag arrangeres av Ungt Entreprenørskap. Organisasjonens visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier.

Alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet og er verktøy for å nå kompetansemål i fagplanene. Ungdomsbedrift er det mest kjente programmet der elever i videregående skole samarbeider om å starte og drive egen bedrift. Les mer om ungdomsbedrift

- Dagens skoleelever skal utføre jobber som ennå ikke er skapt og løse utfordringer som vi bare ser konturen av. Arbeid med Ungdomsbedrift trener evnen til kreativitet, samarbeid og problemløsning, sier Siv Elin Dammen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo. Hun mener dette vil være nøkkelkompetanser i fremtiden, og at denne kompetansen vil bli like viktig både i offentlige og privat sektor.

Om Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap Oslo har ansvar for dette arbeidet i hovedstaden.

  • Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og næringsliv for å forberede unge på fremtidens arbeidsliv. Samarbeidsevner, kreativitet og initiativ er evner som trenes gjennom entreprenørskap i utdanningen.
  • Å lære ved å gjøre, kreativitet, tverrfaglighet, verdiskaping og samarbeid mellom skole og arbeidsliv er kriterier for entreprenørskap i utdanningen.
  • UE tilbyr et tyvetalls pedagogiske programmer – fra grunnskolen til høyere utdanning – som bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse.
  • Elevbedrift (ungdomsskolen), Ungdomsbedrift (videregående skole) og Studentbedrift (høyere utdanning) er tre av programmene. Her får elever og studenter mulighet til å starte, driver og avvikle sin egen bedrift som en del av utdanningen.
  • Nærmere 3300 elever/studenter drev sin egen Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift i Oslo i 2012.
  • Organisasjonen er basert på et spleiselag mellom offentlig sektor og privat næringsliv.. Et samlet storting støtter opp om satsingen på entreprenørskap i utdanning, og regjeringen har lagt frem en egen handlingsplan på området.
  • Nettsted: www.ue.no

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.