Ledig ledertrøye for nyskapende velferd

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025matu\Documents\My Pictures\Katinka farger.jpg
Katinka Greve Leiner etterlyser innovativ kultur i det offentlige

Velferdsstaten er under press, og hvis vi blir sittende stille og kjenne på presset stort lenger vil luften sive sakte ut. Det finnes nyskapende løsninger som svarer på noe av presset, og leverer en positiv effekt som velferdsstaten trenger. Men alt for ofte opplever vi at disse gode løsningene ikke får slippe til. Vi opplever systemer som jobber mot, ikke for, samskapingen som trengs for å treffe utfordringene best og mest effektivt. Hvem tar ledertrøya i innsatsen for å skape en høyst nødvendig innovativ kultur i velferdsstaten? 

Teksten er opprinnelig publisert på tinkatanken.no

Idealistisk nyskaping for skuffen?
Det skjer utrolig mye bra nyskaping rundt i norske kommuner som vi aldri hører om. Jeg har fått oppleve dem gjennom Innovasjon Norge i mer enn ti år og deretter de siste seks årene i arbeid med sosiale entreprenører hos Ferd. Stadig blir jeg minnet på at Norge har en styrke i høyt utdannede offentlig ansatte med idealistiske holdninger og et ønske om å utgjøre en forskjell.

Men vi sliter allikevel med å få til ønskede og nødvendige endringer i «systemene» ut fra behov i befolkningen. Utallige «pilot-prosjekter» som tester ut nye måter å gjøre ting på har sett dagens lys, for deretter å bli lagt i skuffen etter et par år fordi det ikke kunne finansieres i daglig drift. Ofte til tross for at prosjektet ga bedre resultater enn tradisjonell drift. Innkjøp gjøres også stort sett slik de alltid er gjort, i stedet for å gjøre strategiske innkjøp som fremmer nyskapende løsninger eller sosial merverdi.

Noen må snart skjønne at de mange nyskapende millionene i stedet må brukes på å endre selve driften og systemet i nyskapende retning. Vi må måle og belønne god effekt mer, for å sikre at man virkelig skaper positiv endring ute hos de menneskene som skal nås.

Sykling uten alder, en dansk sosent-ide sykler til Norge

Sykling uten alder, en dansk sosent-ide nå i Norge – her fra Arendalskonferansen 2015

Tiden er dyrebar
I næringslivet har man måttet lære at innovasjon oppstår i møte med kundens ønsker og behov. I det offentlige blåser det nå en tilsvarende vind, i våre dager ofte kalt tjenestedesign, hvor brukernes behov og oppførsel analyseres og en arbeidsprosess formes i dialog med brukeren. Det er foreløpig ikke så mange som bruker det, men der hvor dette gjøres på en god måte vil utgangspunktet være en diskusjon om hva man faktisk ønsker å oppnå med tjenestene sine, og hva som skal være «brukerens» opplevelse og resultater på sikt. (se www.samveis.no – et nytt verktøy fra KS)

Gjennom arbeidet vårt med sosiale entreprenører (selskaper som har sosiale mål og lever av inntekter de skaper fra sin aktivitet) har vi opplevd at de offentlig ansatte ønsker å jobbe mer i dialog med sine omgivelser enn de får gjort i dag. Mange ønsker seg større rom for endringer og mulighet til å påvirke og utvikle egen arbeidshverdag. Den kompetansen de har opparbeidet seg om behov og løsninger i møte med menneskene de hjelper, må få veie tyngre enn regelverk, tradisjoner og trege beslutningslinjer. Det er alt for stor avstand mellom den idealistiske og erfarne NAV-ansatte til de som tolker politiske beslutninger og lager tilhørende tilskuddsordninger. For de som trenger løsninger er tiden dyrebar, og deres behov kolliderer med systemer som har for god tid.

Norge trenger en statsråd med ledertrøye
Hvem har egentlig tatt på seg ledertrøya for nyskaping og innovasjon i det offentlige? Ingen så langt vi kan se. Norge trenger en statsråd og et departement som tydelig sier at dette er avgjørende fremover og som sikrer at kunnskap og inspirasjon flyr mellom departementer, direktorater, etater og kommuner. Uten en innovasjonssulten ledelse skjer det nemlig fint lite, det vet vi. Det er høyst menneskelig å synes det bestående er behagelig. Og det holder ikke med fine ord i en politisk erklæring, det må utøves aktivt eierskap og investeres i mennesker som kan bidra til endring. Det må forventes, fristes og belønnes for å gå fra en forvaltningskultur der man er redd for å gjøre feil til en menneske- og løsningsorientert kultur. På denne måten får også flere gode krefter slippe til og kan skape en trygg, effektfull og fremtidsrettet velferdsstat. Hvem tar på seg trøya?

Tirsdag 3. november samler Ferd Sosiale Entreprenører nær 400 mennesker i Operaen for årets SosEnt-konferanse. Der blir Kommunal- og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner utfordret til å ta på seg trøya. For det er i kommunene vi møter det offentlige i hverdagen vår. Vi er spente – hvem setter fart på nyskapingen?

Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.