NMI sikrer millioner til fattige

Nordic Microfinance Initiative (NMI) har sikret 715 millioner kroner til et nytt, nordisk fond. Pengene vil bidra til å løfte millioner av mennesker i Afrika og Asia ut av fattigdom.

TEKST: IRINA LEE

18. mai 2016 var en merkedag for mikrofinans i norsk og nordisk sammenheng. Etter et år med forhandlinger var avtalen med danskene endelig på plass. Dermed er Nordic Microfinance Initiative (NMI) etablert som et nordisk samarbeid mellom de statlige investeringsfondene Norfund i Norge og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) i Danmark, i tillegg til et knippe norske private investorer.

Dette er et stort gjennombrudd for oss! Oppdraget vårt er å styrke fattiges posisjon i utviklingsland ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester. Gjennom dette nye fondet vil vi kunne tilby mikrofinans til flere millioner nye klienter i Øst-Afrika og Asia, sier daglig leder Arthur Sletteberg i NMI. Rundt 90 prosent av disse låntakerne er kvinner.

Samarbeid
Det nordiske fondet, som går under navnet Fund III, er et spleiselag mellom statlige og private aktører. Det norske, statlige investeringsfondet Norfund og den danske søsterorganisasjonen IFU har gått inn med like store andeler, og bidrar til sammen med 55 prosent av totalkapitalen.

– NMI har siden 2007 bidratt til å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk og sosial bærekraft i utviklingsland. Med IFU på laget vil NMI kunne videreutvikles til å bli en ledende nordisk mikrofinansplattform, uttalte administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland, i forbindelse med lanseringen av fondet i København i mai.

Også danskene er svært positive til samarbeidet over landegrensene:
– Vi ser dette som et første skritt mot en enda bredere plattform med deltakelse av private investorer fra flere nordiske land, sier administrerende direktør i IFU, Tommy Thomsen. 

Privat støtte
De private aktørerene Ferd, KLP, DNB, Storebrand og TD Veen har til sammen bidratt med 45 prosent av totalkapitalen på 715 millioner kroner. Blant disse er Ferd den største bidragsyteren. Selskapet har skutt inn rundt 17 prosent av midlene, som tilsvarer i underkant av 120 millioner kroner.

Det nye fondet, Fund III, har som formål å investere i mellomstore finansieringsinstitusjoner i Øst-Afrika, Sør- og Sør-Øst-Asia, som har potensial for videre vekst. Daglig leder Arthur Sletteberg i NMI gleder seg over mulighetene det nye nordiske fondet åpner for.

– Nå fremstår vi med en sterkere kapitalbase enn tidligere, som gjør oss i stand til å bygge opp organisasjonen. Fremover vil vi styrke nærheten til investeringene våre, og vi har allerede ansatt vår første lokalt ansatte i Nairobi. Vi ønsker også å ansette en person i Dehli ganske raskt, i tillegg til en person i Sør-Øst-Asia. Da dekker vi de tre hovedregionene våre, sier Sletteberg. I tillegg har NMI planer om å ansette en medarbeider i København i nær fremtid.

* * *  

FAKTA/NMI
Norsk mikrofinansinitiativ (NMI) ble lansert 2. juni 2008 av Norfund, Ferd, DNB, Storebrand og KLP. Samlet investeringskapital var den gang 600 millioner kroner, hvorav staten bidro med halvparten gjennom Norfund.

  • Som følge av den nye avtalen med Danmark, er det nå opprettet en ny forvaltningsorganisasjon, Nordic Microfinance Initiative (NMI), som har ansvaret for Fund III.
  • Norske Norfund eier en tredjedel av Nordic Microfinance Initiative, lik eierandelen til danske Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Den siste tredjedelen eies av Ferd, KLP og DNB. Storebrand er ikke med på eiersiden av den nordiske forvaltningsorganisasjonen, men har skutt inn midler i Fund III.

 Les hele saken i Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.