NMI satser i India og Nigeria – i første omgang

1662.jpg
NMIs første investering er i India Financial Inclusion Fund hvor kvinner er en hovedmålgruppe.
Norsk Mikrofinansinitiativ har gjort sin første investering – i et indisk fond. Snart følger flere, først i India og Nigeria, siden i flere fattige land.

– Første forutsetning for å lykkes i mikrofinans er at man er meget omhyggelig når man velger ut investeringsobjekter. Mikrofinans byr på store muligheter, men også mange fallgruver, sier Richard Weingarten, administrerende direktør i Norsk mikrofinansinitiativ (NMI).

Derfor brukte den nye mikrofinansinstitusjonen i sitt første driftsår mye tid på å skaffe seg bunnsolide dybdekunnskaper om markeder, aktører og rammevilkår, til strategisk planlegging, og til rekruttering.

Første investering
– En rekke potensielle investeringer er dessuten vurdert eller under vurdering, og vår første investering vel i havn: NMI Global Fund gikk inn med 5,8 millioner amerikanske dollar (nærmere 35 millioner kroner) i India Financial Inclusion Fund (IFIF), et investeringsfond som tilfører egenkapital til hurtigvoksende mikrofinansinstitusjoner i hjemmemarkedet, forteller Weingarten.

Han understreker at IFIF er en betydelig aktør med forpliktet kapital tilsvarende rundt 450 millioner kroner, og med fokus på mennesker som ikke har tilgang til finansielle tjenester fra før – det vil si 80 prosent av Indias befolkning.

– Fondet vektlegger forøvrig den sosiale siden i balanseringen mot lønnsomhetshensyn i høyere grad enn det som er vanlig i India, og har allerede passert én million kunder siden etableringen i 2008, sier han.

India og Nigeria
India er utpekt som et satsingsområde for NMI, og er et land der mikrofinans allerede er et stort og veletablert fenomen, og en viktig faktor i den kraftige økonomiske veksten som de siste årene har preget deler av landet.

– India  har både en kultur og et regulatorisk klima som fremmer mikrofinansinstitusjoner, selv om det langt fra problemfritt å investere her. Man kan oppleve at lokale politikere og religiøse ledere motarbeider at befolkningen skal få tilgang til banktjenester og kreditt, sier Weingarten. Han legger til at også Nigeria, Afrikas nest største land, er blant NMIs utvalgte satsingsområder:

– Den nigerianske befolkningen er preget av kreativitet og en utpreget gründerkultur, men av landets nær 150 millioner innbyggere mangler i dag 79 prosent tilgang til bank eller finansielle tjenester. Behovet for nye mikrofinansinstitusjoner er med andre ord enormt, sier han.

Ellers understreker Richard Weingarten at også mikrofinansmarkedet ble rammet av  konjunktursvingningene i kjølvannet av finanskrisen, men at det har vist seg å være vesentlig mindre følsomt enn andre former for finansvirksomhet.

– Dermed har mikrofinans bevist sin verdi for kontrasykliske investeringer, sier han.

Les hele intervjuet i Ferds konsernmagasin fra desember 2009

Norsk mikrofinansinitiativ (NMI)

  • NMIs visjon er å gi fattige i utviklingsland muligheten til arbeid og velferd med bærekraftig fundament. Institusjonen skal gi avkastning i form av både utviklingseffekter og økonomisk utbytte.
  • NMI engasjerer seg ikke i utlån direkte til enkeltpersoner, men finansierer lokale mikrofinansaktører, og gir i tillegg faglig bistand. 
  • Forpliktet kapital er på 600 millioner kroner, med halvparten fra staten gjennom Norfund, den andre halvparten fra de private selskapene Ferd, DnB NOR, KLP og Storebrand. I tillegg bidrar Utenriksdepartementet gjennom Norad til NMIs faglige bistandsarbeid.
  • NMI ble til etter initiativ fra Ferds eier og konsernsjef Johan H. Andresen jr. I dag forvaltes Ferds engasjement gjennom Ferd Sosiale Entreprenører.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.