Omsorg for utsatt ungdom

1769.jpg
F.v. Anette Juel Knudtzon i Ferd, Inge Bruåsdal i Aibel, Katinka Greve Leiner i Ferd, og daglig leder i New Page, Magne Espelid 1680.jpg
Omsorg, gode rollemodeller, voksne som bryr seg og er skikkelige veiledere og brobyggere: Stiftelsen New Page stiller opp for utsatt ungdom – fra februar i år i samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører.

– Ungdomsgruppene vi får henvist fra det kommunale barnevernet har ofte et vanskelig utgangspunkt i livet. De fleste kommer fra familieforhold preget av forsømmelse, kanskje også rus og vold. Mange føler seg utenfor samfunnet, noen lager bråk, skulker skolen og misbruker kanskje rusmidler selv, sier Magne Espelid, daglig leder i New Page Norge. Eller medisinmann, som er tittelen internt. Indianeruttrykk preger stiftelsens terminologi, selv om New Page ble til mellom Bergens syv fjell.

De som kommer til New Page er gjerne mellom 13 og 18 år, og har til felles ulike former for adferdsvansker, og at de trenger mye hjelp og støtte. New Page har oppnådd gode resultater i form av varige endringer, og har fått mange av sine unge indianere inn på andre spor gjennom tett, systematisk og individuell oppfølging i nærmiljøet.

Stifinnere
– Hver av de ansatte ungdomsarbeiderne – kalt stifinnerne – har ansvaret for et lite antall ungdommer, som dermed får muligheten til å knytte seg tett til et voksent og forstandig menneske, kanskje for første gang i livet, forteller Espelid. Han legger til at de fleste av dem har dårlige erfaringer med voksne, og at det kan være en krevende oppgave å etablere den tette og gode relasjonen som trengs.

– Stifinnerne våre er dels utdannede sosialarbeidere, dels mennesker med spesielle personlige forutseninger og sterkt engasjement. Og oppfølgingen skjer på ungdommenes egne arenaer til alle døgnets tider, ofte med stifinnere og deltakere i felles aktiviteter, alt ut fra den enkeltes behov, sier han.

Totalt får hver av de unge ti til 40 timers individuell oppfølging i uken, helst gjennom to år, selv om de kommunale barnevernsbudsjettene ofte bare har rom for ett.

– Men de som har vært innom en av våre stammer – som avdelingene kalles – kan alltid ringe oss. De vet at vi er der, og at vi er tilgjengelige. Det er viktig for mange av dem, sier Magne Espelid.

Kapital og kompetanse
Ifølge samarbeidsavtalen skal Ferd investere fem millioner kroner i New Page fordelt over tre år, og skal i tillegg bidra til å profesjonalisere organisasjonen, blant annet gjennom ledercoaching og ved å tilføre strategisk og forretningsmessig kompetanse.

– Ambisjonen er å bidra til at New Page på sikt når enda flere, både i de byene hvor de allerede er til stede og i nye byer. Dette er et fantastisk prosjekt som jeg gleder meg til å være med på. Og det oppfyller i høyeste grad Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, sier Anette Juel Knudtzon, Investment Manager i Ferd Capital. Hun er ansvarlig for oppfølgningen av New Page fra Ferds side, sammen med prosjektdirektør Inge Haugland Bruåsdal fra Aibel.

Les hele artikkelen i aprilutgaven av Ferd konsernmagasin

New Page

  • Stiftelse som gir barnevernsbarn i aldersgruppen 13–18 år en ny start gjennom tett oppfølgning, omsorg, rollemodeller og sosial trening. Arbeider på oppdrag fra barnevernet
  • Begynte som et samarbeidsprosjekt mellom Utekontakten i Bergen kommune og basketklubben Ulriken Eagles i 2000, med henholdsvis Magne Espelid og Arild Buen som initiativtakere og den profilerte basketspilleren Marco Elsafadi som frontfigur og spesialrådgiver. Bygger på amerikansk metodikk
  • Har avdelinger i Bergen, Rogaland og Oslo, og dessuten en nasjonal overbygning som ivaretar økonomi og faglig kvalitetssikring. Hovedkontor i Bergen
  • Inn i Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje i februar 2010. Blant øvrige støttespillere er Trond Mohn, Kavlifondet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Scheiblers legat og flere kommuner
  • Omsatte i 2008 for 27 millioner kroner, har ca. 60 ansatte og 100 ungdommer under oppfølgning

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.