Tilbakeblikk på fem år

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025matu\Documents\My Pictures\Katinka nyttår.jpg

I 2014 kunne Ferd Sosiale Entreprenører se tilbake på fem års offisiell drift. Feltet i Norge har utviklet seg enormt i løpet av disse årene, og vi er stolte av å få være en del av det.

I 2014 ble verdien av å få en ungdom ut av NAV-køen og tilbake til jobb eller utdanning målt til 11,6 millioner kroner. Det gleder oss at våre sosiale entreprenører er med på å bidra til en enorm samfunnsøkonomisk gevinst. I fjor var også året hvor myndighetene for alvor viste oss interesse. Både Statsminister, Arbeidsminister og UD ba om møter.

Ferd og familien Andresen har i alle år støttet samfunnsnyttige prosjekter. For fem år siden ble Ferd Sosiale Entreprenører etablert som et eget AS, med mål om å støtte Norges beste sosiale entreprenører som jobber for at barn og unge skal få bedre muligheter. I dag har vi ni porteføljebedrifter med oss. Denne porteføljen har bevist at de leverer verdier til samfunnet. Det kan du lese mer om i Vista Analyserapporten 2014. Denne rapporten gir en vurdering av effekt og verdi av arbeidet utført av vår portefølje. Vi er glade for åpenheten våre entreprenører har vist i forbindelse med dette arbeidet. Her har vi blant annet fått nye felles måltall på verdien av å få unge tilbake til skole eller jobb. For hver eneste ungdom vi får tilbake i varig aktivitet tjener samfunnet 11,6 millioner kroner.

Begynnelsen
For fem år siden var det tilnærmet ingen som visste hva sosialt entreprenørskap var i Norge. I forbindelse med 5-årsdagen i høst gjennomførte vi en InFact undersøkelse for å se om vi kunne finne ut noe om status på kjennskap og kunnskap til begrepet sosialt entreprenørskap. Litt over 30% av de spurte kjenner til begrepet. Av disse svarer nesten 60% at Sosialt Entreprenørskap er "Nyskapende løsninger på samfunnsproblemer". Funnene i denne undersøkelsen viser også at Ferd Sosiale Entreprenører er best kjent hos menn over 65 år i Østlandsområdet. Det siste overrasker litt. Det samme gjør det faktum at de fleste har fått med seg hva dette er via media. Og ikke først og fremst sosiale medier som vi trodde var vår hovedarena.

I 2014 har vi tydelig merket den voksende interessen for feltet, også innenfor det offentlige. Vi har hatt dialog med Arbeidsminister, Kunnskapsminister, Kulturminister og UD. I tillegg fikk vi henvendelse fra Statsministeren som gjerne ville høre mer om feltet. Dette resulterte i et besøk hos Forskerfabrikken. Vi er stolte av at vi blir spurt, og glade for at vi har erfaring nok til å kunne dele.

Porteføljen
Per i dag er vi aktivt involvert i ni sosiale entreprenører og har tro på at vi sammen skal skape både vekst i sosiale resultater og en bærekraftig økonomi i selskapet. I løpet av disse fem årene har vi investert i seksten selskaper. Fem av disse har nådd sitt mål om å bli så solide at de ikke lenger trenger støtten fra Ferd. Ett selskap måtte legge seg pent ned på grunn av endrede rammer fra det offentlige, mens to selskap har gått ut av porteføljen uten den store veksten men med fortsatt positiv aktivitet. Dette er en portefølje å være stolt av, og resultater vi mener også bekrefter at Ferds innsats gir god effekt.

Vi gleder oss spesielt over resultatene til Forskerfabrikken som i 2014 holdt kurs for til sammen 18000 barn landet rundt. Dette bidrar til målsettingen om at det skal bli like naturlig for barn å drive med forskning på fritiden som med andre fritidsaktiviteter, noe som motiverer de unge til å satse videre på real- og teknologifag  For første gang på ti år hadde selskapet et økonomisk overskudd, som gir trygghet for videre vekst og utvikling av nyskapende og inspirerende kurs. Fra nyttår ble de en av våre Alumni-bedrifter, og vi takker for et lærerikt og morsomt samarbeid i over 6 år. Vi kan varmt anbefale dem som samarbeidspartner, det gir synergier.

Trivselsleder når ut til over 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island. Gründerne bak Trivselsleder har også etablert et nytt konsept som vi har stor tro på; Lærervikaren. Pøbelprosjektet får unge i arbeid på stadig nye steder, spesielt på Sør- og Østlandet. Kjør for livet leverer gode resultater der de har etablert motorklubbkveldene sine og møter stor interesse i Sverige. InTempo har fått 168 barnehager på BRAVO-kundelisten og har introdusert seg i Danmark.

Forandringsfabrikken feiret i 2014 sitt 10-års jubileum. De har gjennom sin metode fått frem viktige unge stemmer direkte til hjelpesystemene og har bidratt konkret til endring av Barnevernsloven. Nå er de i full gang med å endre måten Barnevernet jobber på, i tett samarbeid med tjenesten selv. "Jeg er ikke lenger en del av problemet, nå er jeg en del av løsningen, derfor er det så godt å være BarnevernsProff", sa Victoria fra scenen i Cinemateket under 10 års markeringen.

Lyk-z og døtre har i 2014 ferdigstilt sin nettbaserte plattform for ledertreningsprogrammet FROG Online Identity. Gjennom samlinger og egen innsats blir ungdom effektivt bevisstgjort egne valg og muligheter. Selskapet har i 2014 jobbet hardt med å sertifisere nok kursholdere for å kunne skalere i Norge. Behovet blant de unge er stor, og i 2015 lanseres de også i Spania.

Gjennom året 2014 har vi mottatt og behandlet over 380 henvendelser og tatt opp to nye entreprenører i porteføljen:

Monsterbedriften – som også ble Årets Sosiale Entreprenør 2014. Monsterbedriften river bad, men bygger mennesker. Monsterbedriften rekrutterer flesteparten av sine medarbeidere blant personer som har erfaring fra rus og kriminelle miljøer. Og de ansatte får ikke bare jobb, men også et varmt bedriftsmiljø å tilhøre og flere får også muligheten til å bo sammen i lokale Monsterbo.

Seema jobber for å øke mangfoldet i det norske arbeidsmarkedet. De lærer bedrifter og ledere å utnytte mangfoldet positivt og bidra til å få flere flerkulturelle kvinner inn i leder- og mellomlederposisjoner. Dette gjøres blant annet ved å rekruttere unge kvinner med høyere utdanning til et toårig talentprogram og mentorordning.

Alumni-porteføljen
Målet med alle våre investeringer er at virksomhetene skal stå på egen ben i løpet av en 3 til 6 års periode. De som havner i Alumni-porteføljen er de som klarer seg på egen hånd, eller de vi ikke lenger ser at vi kan hjelpe til den ønskede utviklingen. Vi ønsker imidlertid fortsatt å ha kontakt med dem alle og får jevnlig oppdatering på resultater og utvikling. De selskapene som i 2014 utgjorde Alumni-porteføljen er Gatemagasinet Asfalt, Ungt Entreprenørskap, Unicus og Gladiator. Det disse virksomhetene har oppnådd er vi utrolig stolte av.

Sosent-konferansen 2014
Vi arrangerte i februar 2014 vår femte konferanse om Sosialt Entreprenørskap. Idéen bak konferansen er å samle et bredt spekter av aktører i Norge, for å se nærmere på hvordan vi sammen kan styrke feltet Sosialt Entreprenørskap. Vi vil at dette skal være en møteplass for dialog på tvers av roller, bransjer og fagkunnskap. Vi presenterte i år en oversikt over den samfunnsøkonomiske gevinsten fra hele vår portefølje. Dette var et faglig kvantesprang for oss. Vista Analyse har nå bidratt til å gi oss tall for samfunnets produktivitetsgevinst ved å få en enkelt ungdom ut av NAV-systemet og tilbake på sporet.  Vi fikk belyst nye muligheter for offentlige innkjøp ved Scotlands Finansminister John Swinney. Fra scenen snakket også Arbeids- og Sosialminister Robert Eriksson entusiastisk om å ta i bruk sosiale entreprenører og få på plass innkjøp og anbud som gir rom for entreprenører og nyskaping.

Åpent hus
Johan, Katinka og Øyvind har også i år holdt utallige faglige foredrag og presentasjoner i inn- og utland. Vi har gjennomført "Åpent hus" 5 ganger i 2014. Det er et 2-timers møte i Ferds lokaler på Lysaker, som vi inviterer til via nett og sosiale medier. Her kan hvem som helst komme og møte oss, høre om sosialt entreprenørskap og stille spørsmål. 76 personer deltok i 2014.

2015 – året for nye aktører?
I året som kommer vil vi fortsette vår åpne linje. Vi ønsker å bidra til å få flere til å delta i miljøet for Sosialt Entreprenørskap i Norge. Vi ønsker både å skape og delta på møteplasser der temaet diskuteres og utvikles.

Feltet er voksende både i Norge og internasjonalt, og trenger flere nye investorer, kunder og støttespillere, være seg næringsliv, privatpersoner, stiftelser eller det offentlige. Det er rom for mange nye aktører, og ellers i Europa dukker det opp stadig nye typer fond og investeringsmiljøer.

SosEnt-konferansen 2015 går i år av stabelen 3. november hos den Den Norske Opera og Ballett. Hold av dagen allerede nå, vi vil invitere åpent til aktivitet og innsats på tvers. Årets sosiale entreprenør 2015 vil bli kåret og får med seg en halv million kroner. Påmelding til konkurransen er allerede åpen.

 

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.