Nyheter

Det er vanskelig å oversette Impact Investment direkte til norsk, men intensjonen er at investeringene skal gjøre en forskjell i sosial forstand, og ikke bare tradisjonell, finanisell avkastning.

Impact Investment, et ord som er nyttig å lære seg for mennesker som er opptatt av å løse sosiale problemer. Investeringer med dette formålet for øye skal gi investorene såkalt blended value, både sosiale resultater og også finansiell avkastning.

Flaskehalsen
Det hevdes i mange sammenhenger at det ikke er mangel på kapital som hindrer realisering av prosjekter med positive sosiale effekter, men nettopp vurderingen og presentasjonen av prosjektene for de relevante investorene som utgjør flaskehalsen. Det er derfor flere organisasjoner som har grepet fatt i denne problemstillingen, bl.a "Nordic Impact Investment" og PYMWYMIC (Put Your Money Where Your Mouth Is Community). Fremgangsmåten for slike organisasjoner er at de vurderer potensielle investeringsprosjekter etter ett sett av kriterier, hvorav både sosial effekt og avkastning inngår som kriterier. En slik gjennomgang av prosjekter har som hensikt å fjerne usikkerheten for den enkelte investor, slik at vedkommende kan være trygg på at investeringen kan realisere sosiale effekter i tillegg til andre målsetninger.

Nær kontakt mellom investor og investering
Fremveksten av Impact Investment gjør at potensielle investorer kan identifisere sektorer hvor de gjennom å sette kapitalen i arbeid kan realisere effekter som betyr mye for den enkelte. Dette kan være knyttet til regionale problemstillinger, eksempelvis Øst Afrika eller spesielle utvalgte grupper, eksempelvis kvinner og barn. Gjennom tilgang på ulik investeringsprosjekter kan investoren vurdere ulike alternativer for å nettopp bidra til å realisere de sosiale problemene som vedkommende er engasjert i. Det har over tid også foregått en standardisering av rapportering, IRIS, som gjør det mulig å få en standard rapportering, som kan brukes på tvers av ulike prosjekter. Investoren gis gjennom dette fleksibilitet og kan investere i hjertesaker, men det er vanskelig å oppnå en tett og nær kontakt mellom den enkelte investor og selskapet han investerer i.

Impact Investment som pensjonssparing?
Impact Investment har et godt fotfeste i USA, og blir i større og større grad anerkjent også på det Europeiske kontinentet. PYMWYMIC har lagt ned betydelige ressurser for å skape interesse for feltet, og etter at de har startet opp i Holland har de spredt seg til Belgia, Sveits og Tyskland. I Norge er foreløpig slike investeringer lite kjent, men de største bankene rapporterer om at det er interesse for denne type investeringer også fra norske privatpersoner og institusjoner. Over tid kan det tenkes at ulike Impact Investment prosjekter samles i fond med definerte sosiale målsetninger, og som kan tilbys norske personer som en egen aktivaklasse. Sågar kan vi kanskje i en ikke for fjern fremtid velge blant slike investeringer både som en del av pensjonssparing og ikke minst tilgjengelig gjennom nettbanken i likhet med andre plasseringsalternativer.

Vi går spennende tider i møte, alle vi som er opptatt av fremveksten av selskaper med klare sosiale ambisjoner og finansieringen av disse.

Okei vil gi barn hjelp i tide

Okei vil gi barn hjelp i tide

Minos har utviklet det digitale verktøyet Okei slik at barn og unge som sliter får hjelp i tide.

Aleris kjøper Pøbelprosjektet

På tampen av 2016 kjøpte helse- og omsorgsforetaket Aleris Ungplan & BOI AS samtlige aksjer i Pøbelprosjektet AS. – Vi ser at kombinasjonen av Pøbelprosjektet og Aleris vil være et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling, sier Reidar Holst Christensen.

EVPA inviterer til toppmøte i Oslo

I november arrangeres EVPA-konferansen for første gang i Norge. Dette er Europas viktigste møteplass for investorer med ambisjoner om sosial verdiskaping.

Ferd Sosiale Entreprenører søker Finance Manager

Ferd Sosiale Entreprenører AS (Ferd SE) ønsker å finne og investere i sosiale entreprenører med nyskapende og effektive metoder for å skape sosiale resultater. Vi har jobbet med over tyve selskaper siden 2008 med gode resultater

Rekordmange søkere til Årets Sosiale Entreprenør

Aldri før har så mange kjempet om å bli kåret til Årets Sosiale Entreprenør. – Det er gledelig å se at nye løsninger nå rettes mot mange typer sosiale utfordringer, sier juryleder Johan H. Andresen.

Minos utvikler unikt HMS-system for elever

Mona Johansen har utviklet et unikt HMS-system for elever. Gjennom et avansert IT-verktøy kan læreren, basert på egne observasjoner, fastslå hvilke elever som trenger hjelp og hva slags tiltak som bør iverksettes.

Satser på nytt med Medarbeiderne

Første gang Chris Klemmetvold forsøkte seg som sosial entreprenør, måtte han kaste inn håndkleet. Nå har han videreutviklet konseptet, og skaper arbeidsplasser for tidligere rusavhengige gjennom Medarbeiderne.

Løfter seniorene ut av skyggen

Gammel Nok formidler ikke bare arbeid til seniorer. Selskapet tilbyr også hjelp til bedrifter som ønsker å ta bedre vare på sine arbeidstakere.

Unicus rigget for vekst

IT-selskapet Unicus er klare for sine første skritt ut i verden, med Ferd Sosiale Entreprenører som nykommere på eiersiden.

NMI sikrer millioner til fattige

Nordic Microfinance Initiative (NMI) har sikret 715 millioner kroner til et nytt, nordisk fond. Pengene vil bidra til å løfte millioner av mennesker i Afrika og Asia ut av fattigdom.

Laerervikaren.no vilerobre Skole-Norge

Hvert år er det 1,3 millioner vikartimer i grunnskolen. I hver tredje time har ikke vikaren godkjent lærerutdanning. Nå vil Laerervikaren.no gi elevene et bedre tilbud ved å tilby vikarene skreddersydde undervisningsopplegg.

Ferd stiller krav om engasjement

Høsten 2015 sendte Ferd ut et brev til en rekke advokatfirmaer, med informasjon om at Ferd i fremtiden ønsker å bruke advokater som har et aktivt engasjement overfor frivillige organisasjoner eller sosiale entreprenører.

Sparebankstiftelse samarbeider

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har valgt å tenkte nytt om bidrag til allmennyttige formål. Nå samarbeider de med Ferd Sosiale Entreprenører for å finne gode prosjekter, som supplement til den tradisjonelle gavevirksomheten.

Lærervikaren lanseres for ungdomsskolen

Lærervikaren lanseres for ungdomsskolen

I høst ble Laerervikaren.no lansert - 759 undervisningsopplegg skreddersydd etter kompetansemålene satt av Utdanningsdirektoratet for 5.- 7.trinn. 

Bravo på samisk

Bravo på samisk

Nå satser Bravo på samisk for de yngste. – I samarbeid med utvalgte barnehager skal vi tilpasse samlingsstundene til samisk miljø og samiske uttrykk, sier prosjektleder Ellen Cecilie Triumf.

Forskerfabrikken får ny hovedsamarbeidspartner

I dag kunngjorde Forskerfabrikken at de har inngått en treårig samarbeidsavtale med aluminiumsselskapet Hydro. Målet er å vekke interessen for industri og teknologi blant barn og unge.

LAB om kreative ansettelser

I dag samlet Ferd arbeidsgivere fra det offentlige og private for å diskutere kreative ansettelser.

FSE inviterer til laboratorier

FSE ønsker velkommen til fire seminarer som en oppfølging til de viktigste temaene på Sosent-konferansen 2015. Laboratoriene er gratis og åpne for alle.

Forandringsfabrikken søker erfarne strateger

Forandringsfabrikken søker 3-4 fabrikkarbeidere til arbeid innenfor psykisk helse, skole og barnevern. To av dem skal bidra til å lede større utviklings- og prosessarbeid. I Forandringsfabrikken er barn og unge «proffene» og formidler selv konkrete til råd til forandring til fagfolk og nasjonale myndigheter.
 

Velkommen til Åpent hus!

Lurer du på hvordan du skal innrette ditt samfunnsengasjement? Har du en løsning på en samfunnsutfordring, enten på idé-stadiet eller har du allerede iverksatt?

FSE fylte Operaen med gode ideer

For sjette år på rad inviterte Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) til SosEnt-konferansen. Årets arrangementet gikk av stabelen 3. november 2015, og fant sted i Operaens foajé. 370 personer hadde meldt seg på, deriblant private investorer, offentlig ansatte, politikere, ideelle organisasjoner, studenter og en lang rekke sosiale entreprenører.

Proffene overbeviste politikere

Nærmere 400 personer med bakgrunn fra helsetjenesten og offentlige myndigheter, pluss studenter og politikere, deltok da PsykiskhelseProffene og Forandringsfabriken inviterte til inspirasjonsdag om barn og unge i psykisk helsevern 4. november 2015.

Katinka Greve Leiner hedret med Hjulvispprisen 2015

Hjulvispprisen deles ut av KREM en gang i året, og er en utmerkelse for et langsiktig fokus, for nysgjerrighet og åpenhet, og for smartere og bedre løsninger på samfunnsutfordringene.

Årets Sosiale Entreprenør 2015 er Gammel Nok

Gammel Nok hjelper arbeidstakere over 50 år til å jobbe lengre.

Stort trøkk på SosEnt-konferansen

Tirsdag 3. november inviterte Ferd Sosiale Entreprenører til SosEnt-konferansen for sjette år på rad. I år var temaet "Hva om sosial effekt er viktigst?".

Ledig ledertrøye for nyskapende velferd

Velferdsstaten er under press, og hvis vi blir sittende stille og kjenne på presset stort lenger vil luften sive sakte ut. Det finnes nyskapende løsninger som svarer på noe av presset, og leverer en positiv effekt som velferdsstaten trenger. Men alt for ofte opplever vi at disse gode løsningene ikke får slippe til. Vi opplever systemer som jobber mot, ikke for, samskapingen som trengs for å treffe utfordringene best og mest effektivt. Hvem tar ledertrøya i innsatsen for å skape en høyst nødvendig innovativ kultur i velferdsstaten? 

Abildsø Gård

Abildsø Gård jobber med å forebygge frafall blant ungdom. Nå kan de bli Årets Sosiale Entreprenør.

Gammel Nok blant de nominerte

Gammel Nok formidler blant annet jobber til eldre, og er en av de fem nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2015. 

Morgendagens løsninger

Årets SosEnt-konferanse skal forandre hvordan næringslivet og det offentlige kjøper inn tjenester i fremtidens Norge. For å få til det trenger vi at du blir med, og deler av din kompetanse og din erfaring.

Fortjent nominasjon

Lønn som fortjent er en av de fem nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2015.

BarnevernsProffene fikk løfter om forandring

I salen satt voksne med makt til å forandre barnevernet. På scenen sto BarnevernsProffene og skinte som stjerner.

Varm mottakelse for ”Pøbler”

Dokumentarfilmen ”Pøbler” er et hjertevarmt innlegg i debatten om skolefrafall.

SosEnt-konferansen åpen for påmelding!

Den 3. november er det duket for årets konferanse om sosialt entreprenørskap på Den Norske Opera & Ballett. Årets tema er "Hva om effekten er viktgst?". 

Er du neste års vinner?

Ønsker du å bli Årets sosiale entreprenør, men trenger litt hjelp på veien? Vi hjelper deg!

 

E24 kårer ledertalent innen sosialt entreprenørskap

E24 kårer årlig Årets ledertalent. Nytt av året er inndeling i kategorier fremfor geografi – og inkluderer dermed Årets sosiale entreprenør.

Sosial entreprenør på humpete vei mot suksess

Rødt lys. Bremsene på. Tom tank. Historien om Kjør for livet kunne fått en brå slutt for lenge siden. Slik gikk det heldigvis ikke. Nå er den sosiale entreprenøren klar for å erobre verden, skriver Ferdmagasinet i årets sommernummer.

Reach for Change og Ferd Sosiale Entreprenører inngår samarbeid for høsten 2015

Høsten 2015 vil Reach for Change og Ferd SE tilby et gratis 12 ukers akselerator-program for sosiale entreprenører i tidlig fase. Akseleratoren er et intensivt program som tilrettelegger for entreprenører slik at de raskt kan gå fra idé til prototype eller bedrift.

Hva er Impact Investment?

Det er vanskelig å oversette Impact Investment til norsk, men intensjonen er at investeringene skal gjøre en forskjell i sosial forstand, og ikke bare gi en tradisjonell, finansiell avkastning.

Resultater 2014

Nå er Ferd SEs resultatrapport for 2014 tilgjengelig.

Internasjonalt gjennombrudd for Kjør for livet

Ny avtale med IMG World introduserer Kjør for livet ( Drive for life ) til mange europeiske land. Et unikt samarbeid gir Kjør for livet status som motorsportens offisielle veldedighetspartner, skriver Kronprinsparets Fond i en pressemelding.

NMI-investorer besøkte Kenya

I mai arrangerte Norsk mikrofinansinitiativ (NMI) for første gang en tur for sine investorer – som dermed fikk selvsyn for hvordan institusjonen bidrar til et bedre liv for tusenvis av kvinner og deres familier.

Klare for Europamesterskap!

De norske EM-representantene har fått grundig veiledning hos NHO, Ferd og ManpowerGroup. Nå er CosyTech SB, Lotics SB og Trashlock UB klare for Europa!

Færre hjelpetiltak etter tidlig Bravo-start

For tre år siden bestemte Andøy kommune at alle barnehagebarn skulle bruke Bravo-leken. Resultatet er at dagens 1.- og 2.-klassinger trenger færre spesialpedagogiske tiltak. – Satsningen er vellykket, sier skolesjef Torfinn Bø.

EVPA om fremtid og nåtid

- Det økonomiske gapet i Europa og verden øker, og vi må jobbe for at flere bedrifter tar større sosialt ansvar. Men langsiktige sosiale investeringer krever kreativitet og tålmodighet, skriver Katinka Greve Leiner i sin refleksjon etter EVPAs ledersamling.

Ferd-prisen til Westtip Supplies

I hard konkurranse mot landets beste ungdomsbedrifter var det Westtip Supplies som vant den gjeve Ferd-prisen. Bedriften skal levere kostnadsreduserende løsninger til maritim næring, lokalt og internasjonalt.

EVPA til Norge

EVPA, European Venture Philanthropy Associaton, jobber for å legge til rette for venture filantropi og sosial innovasjon i Europa. Nå kommer de til Norge for å engasjere flere investorer i det skandinaviske markedet.

Ferd deler ut prestisjetung pris på NM for Ungdomsbedrifter

I neste uke møtes de mest sukessrike ungdomsbedriftene fra hele landet til dyst. Ferd juryerer og deler ut Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial.

Veien til suksess lengre enn planlagt

Målet for lyk-z & døtre, en av Ferds sosiale entreprenører, er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb, og å få dem tilbake i aktivitet. Daglig leder og gründer Ingeborg Omdal Lykseth kan vise til solide resultater, fornøyde kunder og økende etterspørsel. Men – det går altfor sakte å vokse videre, forteller hun i et intervju med Ferdmagasinet.

Påmeldingen til Årets sosiale entreprenører 2015 er herved åpen!

For sjette året på rad kårer vi Årets sosiale entreprenør. Konkurransen har andre kriterier enn Ferd SE, og har ekstern jury. Vinneren får en halv million kroner til videreutvikling av sin bedrift, og finalistene får en solid trøstepremie.

Hvordan kan sosialt entreprenørskap spille Norge bedre?

Innovasjon Norge har utfordret Ferd Sosiale Entreprenører til å bidra i deres "Drømmeløft" for norsk næringsliv. Nå har du muligheten til å gi dine innspill!

Tilbakeblikk på fem år

I 2014 kunne Ferd Sosiale Entreprenører se tilbake på fem års offisiell drift. Feltet i Norge har utviklet seg enormt i løpet av disse årene, og vi er stolte av å få være en del av det.

Pro Bono – perfekt støtte for «Lyk-Z & døtre»

Da Lyk-Z og døtre skulle lansere sin plattform Online Identity, fikk de uvurderlig støtte fra en av Ferds Pro Bono Partnere; Sopra Steria.  De kom med konkrete forslag til sikring av kvalitet, ytelse og skalerbarhet.

Kommunikasjonsselskapet Gambit ny ProBonopartner

Denne uken undertegnet Gambit og Ferd Sosiale Entreprenører en avtale som skal gi porteføljebedriftene ProBonohjelp til å bruke kommunikasjon som et strategisk verktøy.

Nye allianser i Ferd­familien

Monsterbedriften har fått Mestergruppen på kundelisten. Kontakten mellom den sosiale entreprenøren og byggeselskapet var et resultat av aktivt lagspill i Ferd-systemet, men Monsterbedriften fikk jobben ut fra evnen til å levere. Den sosiale gevinsten kommer i tillegg, forteller Ferd Sosiale Entreprenørers Øyvind Sandvold til Ferdmagasinet.

Ashoka har åpnet avdeling i Norge

Det største globale nettverket for sosiale entreprenører, Ashoka, er nå etablert med egen avdeling i Norge. Ashoka Scandinavia har operert fra Stockholm siden 2012.

Trivselsleder lanserer Laerervikaren.no

Hva gjør skolene når læren er syk? En av tre vikartimer i grunnskolen blir utført av vikarer uten godkjent utdanning, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Suksess med Seemas talentprogram

Etter to år i Seemas talentprogram gikk norsk-indiske Monika Saggar til topps i konkurransen om en ettertraktet trainee-stilling ved EFTA-sekretariatet i Brussel.

Monsterbedriften inn i Ferd-familien

Monsterbedriften er det siste tilskuddet til Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje. Det er en bedrift som har knust 6000 bad i løpet av ti år. Og som gir mennesker som er kommet litt skjevt ut en ny sjanse.

Reisebrev fra San Fransisco og SOCAP14

SOCAP (www.socialcapitalmarkets.net) startet som en gruppering av en del tidligere Sillicon Valley investorer og entreprenører som ønsket å bruke pengene sine på å utvikle samfunnet og påvirke verden.  Som en del av dette arrangerer de et årlig treff i San Fransisco der investorer og entreprenører innenfor sosialt entreprenørskap møtes.  Siden starten i 2008 har rundt 10.000 deltatt på disse treffene, i år var det all time high med over 2000 påmeldte fra hele verden.  Det er et stort arrangement med rundt 120 sesjoner spredt over snaut tre dager. Basert på de ca 20 sesjonene jeg rakk innom skal jeg prøve å gi en liten oppsummering av hva som rørte seg.

Fem gode grunner til å investere i mikrofinans

Det er slike historier som forklarer hvorfor vi investerer i mikrofinans. Dette er et typisk eksempel på hvordan en liten håndstrekning kan bety en verden av forskjell for mennesker i fattige land. Slik kommenterer Johan H. Andresen, Ferds eier og styreleder, fortellingen om hvordan mikrolån ga fem indiske kvinner et nytt liv.

Ungdomsbedrift virker

Ungt Entreprenørskaps program "Ungdomsbedrift" (UB) får elevene til å tenke nytt, og styrker deres grunnleggende ferdigheter. Det viser en fersk undersøkelse.

Morsom trening for små hjerner

Intempo, en av Ferds sosiale entreprenører, har utviklet et mentalt og fysisk leke- og læreprogram for barn: Bravo-leken gir sansestimulering som fremmer læring og motorisk mestring. Nylig arrangerte Intempo Bravo-kurs for foreldre ansatt hos Ferd, nå ønsker gründer Heidi Aabrekk å tilby opplegget til alle selskapene i Ferd-familien.

Følg Sosialt Entreprenørskap 2014 på nettet

Følg Sosialt Entreprenørskap 2014 på nettet

Her kan du se årets konferanse fra DogA den 13. februar 2014. Program finnes her.

Ikke fått plass på årets konferanse?

Ikke fått plass på årets konferanse?

Torsdag 13. februar samles investorer, sosiale entreprenører, representanter fra det offentlige og politikere til konferansen sosialt entreprenørskap 2014.

Pøbelprosjektet inntar Asker og Bærum

55 ungdommer vil nå kunne delta på Pøbelprosjektets kurs i Asker og Bærum. NAV Akershus har inngått avtale med Pøbelprosjektet for å få ungdom i jobb.

Sommerskolesuksess

Forskerfabrikken har nettopp gjennomført 150 sommerskoler for 4000 barn. I år var alle fylker dekket. 164 instruktører sørget for at barna synes dette var både lærerikt og morsomt. "Angrer ikke et gram", var en av mange fine tilbakemeldinger fra barna som var med.

Reach for Change etablert i Norge

Ferd Sosiale Entreprenører ønsker Kristine Laake (25) velkommen som nyeste tilskudd til sosent miljøet i Norge. Hun startet opp som country manager i Reach for Change (RfC) 1. august og er allerede godt synlig.

15. juli startet RfC med TV annonsering for deres oppstartkampanje Game Changers.  Klikk deg gjerne inn på siden vår og les mer her, sier Kristine. Våre mediepartnere gjør det mulig for oss å gå bredt ut med kampanjeutlysning på TV. Kinnevikgruppen står bak etableringen av stiftelsen Reach for Change.  Kvinnevik er eiere av Modern Times Group som via sine selskaper TV3, Viasat og P4 bidrar med annonsering av Game Changers.

Monsterbedriften i medvind

Mye har skjedd med Monsterbedriften siden kåringen som Årets Sosiale Entreprenør i februar. 10. juni fikk de besøk av selveste statsministeren på Monsterhuset.

Reach for Change lanseres i Norge

Høsten 2014 lanseres Reach for Change i Norge. – Vi er godt i gang med lanseringsplanene sier Ronnie Schmidt, kommunikasjonssjef for Nord Europa.

Reach for Change har i våres hatt et voldsomt tempo da de allerede har etablert seg i Estland, Litauen, Latvia, Bugaria og Danmark og planlegger felles lansering Norge sammen med de øvrige landene. Hovedsamarbeidspartner i samtlige land er MTG.

Forandringsfabrikken 10 år

Forandringsfabrikken fyller 10 år og Ferd Sosiale Entreprenører sender sine gratulasjoner. Nedenfor følger en artikkel om bursdagsbarnet.

Ferd Sosiale Entreprenører til deg?

Vil du ha besøk av oss? Eller kjenner du til lokale innovasjonsarenaer hvor vi kan bidra til å vise at også sosialt entreprenørskap lønner seg og gir vekstkraftige resultater?

Ferd Sosiale Entreprenører: Resultater 2013

2013 har vært et år vi ser tilbake på med glede. Porteføljen til Ferd Sosiale entreprenører har fått satt seg.

Lansering av ny porteføljebedrift: Seema AS

Seema jobber for å øke mangfoldet i det norske arbeidsmarkedet, og bidra til å få flere flerkulturelle kvinner inn i leder og mellomlederposisjoner.

Monsterbedriften ble årets sosiale entreprenør

Siden oppstarten i 2003 har Monsterbedriften revet 5.500 bad og klargjort for rehabilitering. De ansatte er i stor grad tidligere innsatte som trenger ansettelse og et nytt miljø når de starter livet sitt på nytt. Nå er de kåret til årets sosiale entreprenør.

Nominasjoner Årets Sosiale Entreprenør 2014

Nominasjoner Årets Sosiale Entreprenør 2014

På konferansen Sosialt Entreprenørskap 2014 deler Ferd ut en halv million kroner til Årets sosiale entreprenør. Juryen har nå gått gjennom alle kandidater og nominert 5. Felles for kandidatene er at de har en nyskapende løsning på en samfunnsutfordring i Norge. Bedriftene har i tillegg et mål om å skape en bedre hverdag for mennesker som sliter med utfordringer? Alle de nominerte har et potensial for vekst.

Stort marked for unike ressurser

Etter tre vellykkede år i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører går Unicus nå over i en alumniavtale. Selskapets datakonsulenter med Aspergers syndrom er i ferd med å bli en ettertraktet ressurs.

FSE inviterer på kaffe

Lurer du på hva sosialt entreprenørskap er, og hvordan og hvorfor Ferd involverer seg i dette?

Vet du hva sosialt entreprenørskap er?

Er du blant de som har lurt på hva dette nye begrepet Sosialt Entreprenørskap egentlig dreier seg om? Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, gir deg en rask innføring på sin blogg

Gjev pris til WayaWaya

Studentbedriften WayaWaya ble i dag kåret til Beste sosiale entreprenør. Prisen ble delt ut av Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører.

Ferd-prisen til Hammerfest

Nordstjerna UB fra Hammerfest vant Ferd-prisen for størst verdiskapingspotensial da Ungt Entreprenørskap arrangerte NM for Ungdomsbedrifter i dag.

FSE på Skoll World Forum

Direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, Katinka Greve Leiner, var nylig på Skoll World Forum som jobber for og med verdens ledende sosiale entreprenører. Les hennes reiseskildring.

Andrew Mupuya mottok the Ferd Award for Social Entrepreneurship

Mupuya produserer og selger miljøvennlig emballasje, og bruker inntektene på egen og sine ansattes utdannelse.

Andrew Mupuya mottok the Ferd Award for Social Entrepreneurship

Mupuya produserer og selger miljøvennlig emballasje, og bruker inntektene på egen og sine ansattes utdannelse.

Se velFERDkonferansen på nett

Den 25. februar arrangerte Ferd Sosiale Entreprenører velFERDkonferansen 2013 på Astrup Fearnley Museet. Temaet var Ressurser på avveie, og hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å forhindre ungt utenforskap.

Se velFERDkonferansen på nett

Den 25. februar arrangerte Ferd Sosiale Entreprenører velFERDkonferansen 2013 på Astrup Fearnley Museet. Temaet var Ressurser på avveie, og hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å forhindre ungt utenforskap.

Virker sosialt entreprenørskap?

Ny rapport om effekt av investering i sosialt entreprenørskap foreligger fra Ingeborg Rasmussen, samfunnsforsker og leder av Vista Analyse.

Resultater fra porteføljen 2012

Ny resultatrapport fra 2012 foreligger nå fra Ferd Sosiale Entreprenører (FSE). I rapporten kan du lese om hva virksomheten i porteføljen gjør for å få ungdommens ressurser på rett kjøl og hvordan FSE jobber med utviklingen av sitt forretningsområde.

Epleslang høstet hederspris – vant en halv million

Oslo-bedriften Epleslang ansetter personer som står utenfor arbeidsmarkedet til å høste epler som ikke blir brukt. Sammen lager de eplemost av beste kvalitet. Kåringen skjedde under den fjerde velFERDkonferansen om sosialt entreprenørskap, arrangert av Ferd Sosiale Entreprenører.

FSE inviterer på kaffe

Lurer du på hva sosialt entreprenørskap er, og hvordan og hvorfor Ferd involverer seg i dette?

Norges mest spennende sosiale gründere klare for kamp

Fem sterke kandidater kjemper nå for å vinne tittelen Årets sosiale entreprenør – og en halv million kroner.

Barnevernsbarn med påvirkningskraft

I mars skal Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet fremme forslag for Stortinget om ny barnevernslov. Forandringsfabrikken, en av Ferds sosiale entreprenører, og deres ”barnevernsproffer” i aldersgruppen 14–19 år, har vært med på å sette preg på loven.

Lyk-z & døtre as inn i porteføljen

Ferd Sosiale Entreprenører har inngått en tre års samarbeidsavtale med lyk-z & døtre as. Selskapet ble fra nyttår en del av vår portefølje på 11 sosiale entreprenører.

Pøbelprosjektet med gode resultater

Mer enn 90% av ungdommene i Pøbelprosjektet er i dag på vei til jobb, viser ferske tall fra Pøbelprosjektet.

Ferd Sosiale Entreprenører på reise

Ferd Sosiale Entreprenører har vært på reise rundt i Norge for å kunnskap om sosialt entreprenørskap og påmelding til Årets sosiale entreprenør 2014.

Møter landet rundt om sosialt entreprenørskap

Møter landet rundt om sosialt entreprenørskap

De neste ukene skal Ferd Sosiale Entreprenører ut på tur og snakke om sosialt entreprenørskap, i samarbeid med kunnskapsparker og innovasjonsmiljøer i de større byene.

Aball1 ut i verden

Gladiator, en av Ferds sosiale entreprenører, har gjort det bra på hjemmebane. Selskapets geniale kindereggoppfinnelsen Aball1 er nå i bruk hos 70 prosent av skolene i Groruddalen. Nå står England for tur, og i det fjerne frister Brasil – mens Gladiator jakter på flere investorer.

Tailor-Made vant FERD-prisen for størst internasjonalt potensial

Tailor-Made Technologies lager digitale verktøy og opplæringsmidler for barn og unge, i utgangspunktet med autisme. Nå skal de kjempe om å bli Europas beste studentbedrift.

Bravo-leken har nådd alle Norges fylker

Bravo-leken er nå landsdekkende! Alle Norges fylker har nå barnehager der barna får nyte godt av ekstra tidlig og helhetlig innsats.

Samarbeid mellom skole og arbeidsliv i praksis

28. mai gjennomfører Martine Garshol Ungt Entreprenørskaps program Vårt lokalsamfunn på Grindbakken skole.

Rekordmange barn vil forske på fritiden

Aldri før har så mange barn ønsket å lære om naturvitenskap i sommerferien. - Denne trenden er bra for Norges fremtid og for barnas mestringsfølelse, sier gründeren av Forskerfabrikken Hanne S. Finstad.

Katinka Greve Leiner stiller opp for fremtiden!

I dag skal Katinka Greve Leiner ha med Henriette Fiskum Ranum på jobb. Duoen deltar på Leder for en dag.

Ferd Award for Social Entrepreneurship 2012

FERD og Junior Achievement - Young Enterprise Europe, annonserte i dag vinneren av Ferd Award for Social Entrepreneurship.

Trivselsprogrammet på 776 grunnskoler

Høsten 2012 er hele 776 grunnskoler i Norge i gang med Trivselsprogrammet. I tillegg har flere kommuner og skoler varslet sin ankomst.

Drømmer om A4-liv

I hvert nummer av Gatemagasinet Asfalt snakker de med en av sine selgere om øyeblikkets tanker.

Velkommen til velFERDkonferansen 2013

Ressurser på avveie. Altfor mange unge er uten skoleplass eller jobb. Er det samfunnet eller ungdommene som er utenfor? Hvordan kan sosialt entreprenørskap bidra?

Pøbelprosjektet inviterer til Pøbelseminar 21. november

Pøbelprosjektet arrangerer for fjerde året på rad Pøbelseminaret. Hit kommer flinke foredragsholdere som skal dele sine erfaringer. Pøbelseminaret holdes 21. november i Pilestredet 75C i Oslo!

Johan H. Andresen deltar på Leder for en dag

I dag skal Ferds eier og konsernsjef ha med seg Thomas (19) på jobb. Duoen deltar på Leder for en dag i regi av Ungt Entreprenørskap.

Toppleder for en dag

Torsdag får eier og konsernsjef Johan H. Andresen, NAV-direktør Joakim Lystad og Høyre-leder Erna Solberg en arbeidsdag litt utenom det vanlige. De deltar på Leder for en dag.

EVPA konferanse og Intervju av Johan H. Andresen i Forbes

Johan H. Andresen skal på European Venture Philanthropy Association's årlige konferanse den 13. november i Dublin. Han har også nylig blitt intervjuet av Forbes der han prater om sosialt entreprenørskap, Ferd Sosiale Entreprenører og den moderne bedrift.

Glemmer problemer med lek

De ler, de løper, de tenker og de lærer. De unge asylsøkerne som i helga deltok på aktiviteter i regi av Right to play og Aball1 storkoste seg i Lyngdalshallen.

Verdens kuleste dag

Stor suksess for Forskerfabrikken på "verdens kuleste dag".

Årets Ladejarl

To av Ferds sosiale entreprenører er nominert til tittelen Årets Ladejarl og to millioner kroner.

Katinka Greve Leiners foredrag hos Storebrands Bærekraftkonferanse 2012

På årets seminar om bærekraftige investeringer 10. mai 2012 var spesialtemaet mikrofinans; hvordan små lån til fattige entreprenører kan løfte mange ut av fattigdommen, og hvilke utfordringer bransjen står ovenfor.

Heidi Wang utvalgt som Ashoka-fellow

Heidi Wang og hennes bedrift Noen er nå lansert som den første Ashoka-fellowen siden Ashoka etablerte seg i Skandinavia.

Kjør for Livet kjører på

Mandag kveld åpnet dørene til Kjør for livet-klubben i Os for aller første gang

Svar på NHDs høringsbrev om sosialt entreprenørskap

Ferd Sosiale Entreprenører har nå sendt en uttalelse til Nærings- og Handelsdepartementet om rammebetingelsene for sosialt entreprenørskap.

Dikt om Trivselsprogrammet

Erik Damstuen i Trivselsprogrammet har satt ord på den positive forskjellen de sosiale entreprenørene opplever og utgjør gjennom sitt arbeid.

Intempo: Store resultater for små barn

Siste tilskudd til Ferd Sosiale Entreprenører tilbyr metodikk og utstyr som styrker læreevnen hos småbarn, og som kan forebygge problemer senere i livet.

Unge Sosiale Entreprenører gjør hverdagen tryggere for kvinner

Fem studenter fra Norge ble navngitt i 2012 vinnerne av JA-YE Europe Social Enterprise Programme. De konkurrerte mot 100 andre sosiale virksomheter skapt av unge mennesker i alder 15-18 år fordelt på over 10 europeiske land.

VelFERDkonferansen 2012

Den 15. mai ble årets VelFERDkonferanse arrangert. I konferanseavisen finner du en oppsummering av alt som skjedde i løpet av arrangementet.

Lyk-Z kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2012

I dag ble Lyk-Z og døtre AS kåret til Årets Sosiale Entreprenør. De mottar en halv million kroner til videreutvikling av sin virksomhet. Pengene skal gå til ferdigstillelse av en nettbasert utgave av metoden.

Hvem blir årets sosiale entreprenør 2012?

Ferd vil motivere flere til å bli sosiale entreprenører og ønsker med prisen å løfte frem og støtte de som allerede er i gang. De fem nominerte til prisen hedres med 50.000 kroner hver og vinneren av Årets sosiale entreprenør 2012 får en halv million kroner til videreutvikling av sin bedrift.

Frii UB vant Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial i NM

De ble også kåret til Norges beste Ungdomsbedrift 2012 I sommer skal de representere Norge i europamesterskapet.

Konserndirektør Dag J. Opedal deler ut Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial på NM for Ungdomsbedrifter

Hvert år deltar ansatte i Ferd og Ferd-eide selskaper i arbeidet med å juryere ungdomsbedriftene på NM. I år skal Håkon Kristiansen, Gry Skorpen og Dag J. Opedal fra Ferd og André Dybvik og Richard Taylor fra Elopak finne frem til vinneren av den hederstunge Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial.

Søker sosiale entreprenører over hele landet

Har du etablert en ny måte å løse samfunnsproblem i Norge på? I så fall kan du vinne en halv million kroner i støtte til videre utvikling.

Advokatselskapet Schjødt vil jobbe med sosiale entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører har nå inngått sin første ProBono-avtale med advokatselskapet Schjødt. Deres forretningsadvokater vil gi av sin tid og kompetanse gratis til de sosiale entreprenørene Ferd har i sin portefølje.

Entreprenørskap som utviklingshjelp

Det NORAD-støtta prosjektet «Junior Achievement» i Uganda vil redusere fattigdomen og arbeidsløysa i landet med entreprenørskap som våpen.

EU vil ha flere sosiale investeringsfond

Et nytt regelverk for sosiale investeringsfond i Europa kan gi sosiale entreprenører bedre tilgang på kapital. Reglene skal vedtas i 2012 og vil også være gjeldende for Norge.

NAV-ros til Aibel

”Hos olje- og gassindustrileverandøren Aibel på Billingstad utenfor Oslo går samarbeidet med både NAV og ulike attføringsvirksomheter som smurt,” skriver Idébanken for inkluderende arbeidsliv på sine nettsider.

Ny norsk sosial entreprenør får utmerkelsen Ashoka-fellow

Vi i Ferd er stolte over at Norge har fått en ny Ashoka-fellow i Marit Sanner som er leder i Forandringsfabrikken.

Johan H. Andresen i Amnesty

”Møt Johan H. Andresen – Norges råeste filantrop?” er tittelen Amnesty har satt på sitt åpne arrangement i Oslo 8. desember.

Entreprenørskap i utdanning gir mange nyetableringer

Ny undersøkelse viser at de som har drevet Ungdomsbedrift har 30 prosent høyere etableringsrate enn de øvrige i samme aldersgruppe.

Ferd og Intel sammen om europeisk program for unge sosiale entreprenører

JA-YE Europe, paraplyorganisasjonen for Europas unge entreprenører, skal samarbeide med Ferd og Intel Corporation om et program for å få elever til å satse på sosialt entreprenørskap.

Fremveksten av en sosial industri

Årets samling for European Venture Philanthropic Association (EVPA) gikk av stabelen i Torino 16.-17.11. Det ble en stor forsamling på 400 deltakere fra hele Europa, med besøkende fra Asia og USA.

EU vil satse på sosiale selskaper

Sosiale selskaper og sosial innovasjon kan bidra til inkluderende og bærekraftig vekst, mener Europakommisjonen. Nå har den lagt frem en handlingsplan for å forbedre tilgang på finansiering og øke synligheten, inkludert et fond på 700 millioner kroner.

Internasjonal Ferd-pris på YouTube

Tildelingen av den nye Ferd Award for Social Entrepreneurship ble tatt opp på video, og nå kan begivenheten gjenoppleves på YouTube.

Pøbelprosjektet inn som en av Ferds sosiale entreprenører

Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet - ut i jobb eller videre utdannelse.

Ny internasjonal Ferd-pris til beste sosiale entreprenør

Ung Omsorg fra Sverige vant Ferd Award for Social Entrepreneurship 2011. Prisen ble delt ut på EM for ungdomsbedrifter, lørdag 6. august på Radisson Plaza Hotel.

(Uoffisielt) VM for unge sosiale entreprenører!

- Seks unge sosiale entreprenører fra hele verden nominert som finalister.

velFERDkonferansens workshop

Det var et spesielt syn som møtte de som kom inn på i den store salen på Det norske teateret tirsdag formiddag. Lave summende stemmer, konsentrerte og engasjerte deltakere og et like konsentrert og lydig lyttende publikum fylte scenen.

Ferdpris og gull til Telemark på NM for ungdomsbedrifter!

Chrivi UB fra Skien videregående skole vant den prestisjetunge Ferdprisen for Størst verdiskapingspotensial under NM for Ungdomsbedrifter.

Årets sosiale entreprenør

Ferd Sosiale Entreprenører gratulerer Noen AS med hederstittelen Årets Sosiale Entreprenør 2011.

Katinkas refleksjoner etter Skoll World Forum

Temaet for i år var Large scale change. Hvordan gi de små ideene vinger og de små selskapene finansiering nok til å spre sine sosiale resultater ut i verden.

KITT vant Ferdprisen

Kitt SB fra Høgskolen i Telemark ble vinner av Ferdprisen for størst internasjonalt potensial under Ungt Entreprenørskaps NM for studentbedrifter.

Ferd-pris for unge sosiale entreprenører

Ny Ferd-pris for sosialt entreprenørskap: Gründere med bakgrunn fra ungdoms- eller studentbedrifter fra hele verden inviteres til konkurransen om å bli årets sosiale entreprenør.

Pris til unge sosiale entreprenører

– Topp stemning, rekordoppslutning og høyt nivå på deltakerne. Slik oppsummerer Martine Turmo, prosjektansvarlig i Ferd Sosiale Entreprenører, årets entreprenørskapsmesse for ungdomsbedrifter fra Oslo.

Naboisho: Masai-kultur, naturvern og næringsutvikling

I dag skjer den formelle åpningen av Mara Naboisho Conservancy i Kenya – et Ferd-støttet prosjekt som kombinerer vern av dyreliv, lokal næringsutvikling og økologisk bærekraftig turisme.

Selvmord og manipulerende myndigheter

Medieoppslag om en selvmordsbølge blant indiske mikrokredittkunder har medført en ny skepsis til mikrofinans. NMIs Richard Weingarten kan fortelle om en annen virkelighet bak oppslagene.

Konsernsjefen på Twitter

Johan H. Andresen jr. ønsker å bidra sterkere i samfunnsdebatten – blant annet gjennom Twitter, der han nå er å finne under brukernavnet FerdCEO.

Sosialt entreprenørskap - et viktig bidrag for å unngå velferdsfellen

Johan H. Andresen fremmet sosialt entreprenørskap som et viktig bidrag til velferdNorges utfordringer under NHOs årskonferanse i dag.

Hederspris til Gatemagasinet Asfalt

En av Ferds sosiale entreprenører ble hedret med Aftenbladets statuett for 2010.

Trenger du en forretningsplan?

Studenter ved UiO trenger reelle sosialt entreprenørskapsprosjekter å skrive forretningsplan til.

New Page må legge ned

I dag ble det kjent at en av Ferds sosiale entreprenører må legge ned driften fordi det ikke lenger er økonomi til å drive stiftelsen.

Økende entusiasme for sosiale investeringer

Denne uken samlet hele 400 personer seg på den årlige konferansen til EVPA – European Venture Philanthropy Association i Luxembourg.

Johan H. Andresen står på pinne for fremtiden

I dag skal Johan H. Andresen ha med seg Synne (18) på jobb. Duoen deltar på Leder for en dag.

Jobb for mennesker med unike egenskaper

Arbeidsplasser tilpasset talent og særpreg hos personer med Aspergers syndrom: Konsulentselskapet Unicus går nye veier – med støtte fra Ferd Sosiale Entreprenører.

Masterstudenter med kreative løsninger

Nærmere 50 masterstudenter fra Senter for Entreprenørskap (UiO), BI og UMB deltok da Ferd var oppdragsgiver for Gründercamp i sosialt entreprenørskap.

FERDprisvinner på pallen under EM

Lysaker 2. juli 2010 - Top Safe, studentbedriften som vant FERDprisen under Norgesmesterskapet, kom i kveld på andreplass under Europamesterskapet i Bulgaria.

Innovasjonspris til unge gründere

360 Innovator vant Ferdprisen i fjor. Nå har de vunnet 200.000 kroner i den regionale Østafjellsfinalen i DnB NORs Innovasjonspriskonkurranse.

Forandringsfabrikken en av Ferds sosiale entreprenører

I dag signerte Årets sosiale entreprenør og Ferd samarbeidsavtalen

Direktørhjelp før Europamesterskapet

Årets beste ungdomsbedrift, Datadong UB, har fått hjelp av eksperter før EM

Forandringsfabrikken kåret til Årets sosiale entreprenør

Én million kroner og en plass blant Ferds sosiale entreprenører: Dette var prisen Forandringsfabrikken vant da virksomheten i dag ble kåret til ”Årets sosiale entreprenør”. I tillegg ble ytterlige to av totalt seks nominerte belønnet med 300 000 kroner hver.

Utviklingsstipend til offentlig ansatte

Hvert år vil Ferd Sosiale Entreprenører gi utviklingsstipend på til sammen 1 million kroner til offentlig ansatte som ønsker å jobbe mer med sosialt entreprenørskap.

Omsorg for utsatt ungdom

Omsorg, gode rollemodeller, voksne som bryr seg og er skikkelige veiledere og brobyggere: Stiftelsen New Page stiller opp for utsatt ungdom – fra februar i år i samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører.

Headband Future vant Ferdprisen under NM for ungdomsbedrifter

Headband Future har utviklet et hodebånd med innebygde høytalere. Ved hjelp av blue tooth-teknologien og unike frekvenser kan musikk streames direkte til hodebåndet.

Top Safe vant Ferdprisen

Ferdprisen går til studentbedriften med størst internasjonalt potensial.

Sosialt entreprenørskap tema under Stortingets spørretime

Den 10. mars kunne vi høre statsråd Hanne Bjurstrøm (A) svare Torbjørn Røe Isaksen i Stortingets spørretime.

Hederspris til grunderen av New Page

Marco Elsafadi, grunderen av New Page, mottok i dag Scheiblers Hederspris 2009 for hans arbeid med og i New Page.

Johan H. Andresen anmelder bok om filantropkapitalisme

I siste utgave av magasinet KultMag anmelder Andresen boken Philanthropcapitalism av forfatterne Matthew Bishop og Michael Green.

UE satser på sosialt entreprenørskap

I prosjektet "Gjør noe med det!" skal elever på ungdomstrinnet jobbe med løsninger på sosiale utfordringer i sitt nærmiljø.

ASFALT betyr mer enn penger

- Dette gir meg noe og jeg føler jeg også gir menneskene jeg møter noe, forteller ASFALTselger June Marie Knutsen til Rogalands Avis.

Få sosiale entreprenører i Norge

Mandag Morgen skriver i ukens utgave at Norge er blant de landene som har færrest sosiale entreprenører.

Lei av sosialt entreprenørskap

I Roskilde hadde vi den 26. januar gleden av å høre Pamela Hartigan, direktør for Skoll Centre for Social Entrepreneurship ved Oxford University’s Said Business School.

NMI satser i India og Nigeria – i første omgang

Norsk Mikrofinansinitiativ har gjort sin første investering – i et indisk fond. Snart følger flere, først i India og Nigeria, siden i flere fattige land.

Lær å lage gummiballer

Forskerfabrikken tilbyr nå kurset "Magien i å lage kule ting" - hvor man blant annet lærer å lage gummiballer av gummi fra gummitreet.

Ærespris til Forskerfabrikken

I dag ble Hanne Finstad, fabrikksjef i Forskerfabrikken, tildelt æresprisen "Den vektløse seigmann".

ASFALT - nå også i Haugesund

I dag lanseres gatemagasinet ASFALT i Haugesund og omegn.

Johan H. Andresen jr. mottok pris for enestående lederskap

Under årsmøtet til JA-YE Europe i Brüssel, mottok Johan H. Andresen jr. den prestisjetunge ”Outstanding Leadership Award”.

FERDprisen 2008 gikk til ISY UB fra Østfold

ISY UB vant den høythengende FERDprisen for Størst Verdiskapingspotensial under årets NM for Ungdomsbedrifter.

Europamester med pengetre

Studentbedriften Money Tree fra Nederland gikk av med seieren i det prestisjefylte Europamesterskapet 2007.

Johan H. Andresen om Ungt Entreprenørskap på NRK

I anledning UEs Norgesmesterskap for Studentbedrifter, ble Johan H. Andresen invitert til NRK for å snakke om sitt engasjement for sosiale entreprenører.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.