Aleris kjøper Pøbelprosjektet

På tampen av 2016 kjøpte helse- og omsorgsforetaket Aleris Ungplan & BOI AS samtlige aksjer i Pøbelprosjektet AS. – Vi ser at kombinasjonen av Pøbelprosjektet og Aleris vil være et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling, sier Reidar Holst Christensen.

TEKST: IRINA LEE

Aleris har gjennom mange år jobbet med barn og unge, både innen barnevernet og psykisk helse.

– Utenforskap og alt som følger med det å stå utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Å investere i sosialt entreprenørskap lønner seg derfor for alle parter, sier direktør for kvalitet og utvikling i Aleris, Reidar Holst Christensen.

Planen fremover er at Pøbelprosjektet skal rulles ut i store deler av landet, gjennom Aleris sitt allerede eksisterende nettverk.

Pøbelideolog
Alle ansatte i Pøbelprosjektet fikk tilbud om å fortsette i selskapet etter oppkjøpet. De fleste er med, inkludert Eddi Eidsvåg, som startet Pøbelprosjektet for 20 år siden. Han fortsetter som «pøbelideolog», og vil også lede det nystartede Pøbelakademiet, som skal sørge for opplæring av nye medarbeidere.

– Eddi vil fortsette med det som Eddi er god på, nemlig å skape oppmerksomhet og engasjement, sier Christensen.   

Fremover vil Aleris bruke den kompetansen som allerede finnes i Pøbelprosjektet til å lære opp medarbeidere over hele landet til å holde kurs.

– Her vil Eddi spille en svært viktig rolle. Det handler om å rekruttere «riktig», det vil si finne menneskene med de rette grunnverdiene og som deler den filosofien Pøbelprosjektet har, sier Christensen.

– Vil det være mulig å tjene penger på dette?

– Ja, vi mener selskapet har økonomisk bærekraft, i tillegg til den sosiale avkastningen. Forretningsmodellen er å levere anbudskonkurransen til NAV – og vinne dem! Ved å profesjonalisere organisasjonen, har vi tro på at vi vil vinne flere anbud, over et større geografisk område, sier Christensen.

For å opprettholde det sosiale engasjementet vil Aleris ha kommersiell drift i Pøbelprosjektet AS, og ideell virksomhet i en nyopprettet Pøbelstiftelse. Pøbelstiftelsen skal bistå unge mennesker i skolegang og utdanning, eller å etablere seg i arbeidslivet. 

– Vi vil også videreføre Pøbelprisen som vil deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom året har gjort en særlig innsats for stiftelsens målgruppe, sier Christensen.

Stolt og imponert
Pøbelprosjektet var i tre år del av porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører. Administrerende direktør Katinka Greve Leiner er stolt over samarbeidet med Eddi Eidsvåg og hans team. Hun håper også Aleris vil fortsette det viktige arbeidet med å måle Pøbelprosjektets sosiale resultater, det vil si hvor mange unge som kommer tilbake til skole eller i jobb.

– Disse resultatene er tross alt kjernen hos en sosial entreprenør. Vi har stor tro på at Pøbelprosjektet vil fortsette å skape gode resultater og holde på nyskapingen i tjenestene de utøver – også som en del av et større system, sier FSE-direktøren.

fakta/Pøbelprosjektet

  • Eddi Eidsvåg startet Pøbelprosjektet i 1997 i Eddis Bakeri i Stavanger.
  • I 2007 stiftet han Pøbelprosjektet AS sammen med Arne Husjord, Aleksander Lindbo og Signe Bente Elgan.
  • I 2011 ble selskapet tatt opp i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører.
  • Mellom 2007 og 2015 har over 2193 pøbler vært gjennom Pøbelprosjektets prosjekter over hele landet. Av disse har bare 202 sluttet. 1991 personer, eller over 90 prosent, er enten i fast jobb (49,6 prosent), i skole eller lære, (20 prosent), i kurs eller hospitering (29,2 prosent) eller i andre tiltak eller behandling (1,2 prosent).  

Last ned Ferdmagasinet her.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.