Ashoka har åpnet avdeling i Norge

Helga.jpg
Helga Øvsthus Tønder leder Ashokas avdeling i Norge

Det største globale nettverket for sosiale entreprenører, Ashoka, er nå etablert med egen avdeling i Norge. Ashoka Scandinavia har operert fra Stockholm siden 2012.

Etter 5 år med Ashoka-aktivitet er Helga Øvsthus Tønder den første Ashoka-ansatte i Oslo. ”Visjonen vår for Norge er at Ashoka skal bidra til å styrke mangfoldet av sosiale entreprenører. Vi skal løfte frem gode eksempler på endringsskapere, og inspirere enda flere i Norge til å tenke at de selv kan løse sosiale utfordringer,” sier Helga Øvsthus Tønder.

Verdens største
Ashoka er det største og eldste globale nettverket for sosial innovasjon. I over 30 år har de valgt ut og støttet sosiale entreprenører verden over, både finansielt og strategisk, slik at de kan øke sin sosiale innvirkning. ”Vi fokuserer på systemendring, altså de ideene som søker seg til roten av et problem og bygger løsninger som skaper varig endring,” understreker Tønder. I dag er det 3000 Ashoka Fellows i verden. De har innovative løsninger på utfordringer innen blant annet helse, utdanning, økonomi og miljø. Seks av disse sosiale entreprenørene er i Norge, og Ashoka ser etter flere

Ferd – en god støttespiller
Helga Øvsthus Tønder opplever det som ekstra givende at entreprenørskapsrammen engasjerer bedrifter og folk fra privat sektor som endringsskapere: ”Ferd Sosiale Entreprenører har vært en viktig støttespiller for Ashoka Scandinavia. Vi har også et fantastisk støttenettverk av privatpersoner fra næringslivet som bidrar både økonomisk og med strategisk støtte, og pro-bono partnere som er interessert i å bidra til at sosiale entreprenører i Norge skal lykkes.”

Leter etter nye kandidater
Nå leter hun etter nye kandidater til sitt Fellow-program. Hva ser vi etter? Vi ser etter de nye ideene. De som på en helt ny måte kan løse samfunnsproblem på en kreativ måte. Vi ser også etter løsningene som kan vi mest mulig samfunnseffekt. Ideen må kunne skaleres og bygges opp som en værekraftig virksomhet. Et siste kriterium er høy etisk standard. Det høres muligens litt krevende ut at alt dette må være på plass, men vi har allerede en god liste med Fellows i Norge. Vi vet det finnes flere.

Les mer om Ashoka Scandinavia

Helga Øvsthus Tønder: hotonder@ashoka.org

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.